ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι,


Εδώ και λίγες εβδομάδες έχουμε ανοίξει το δημόσιο διάλογο με την κοινωνία σε μια σειρά από θεματικούς τομείς πολιτικής. Είμαστε με την κοινωνία στο προσκήνιο. Μαζί διαμορφώνουμε το τελικό μείγμα πολιτικών για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να δώσουμε ελπίδα στους πολίτες και προοπτική στον τόπο μας.

Μετά τις εισηγήσεις για τις θεσμικές αλλαγές και το νέο μοντέλο κράτους, σήμερα παρουσιάζω τις προτάσεις μας για δύο τομείς υψηλής προτεραιότητας. Την Ασφάλεια του Πολίτη και τη Μετανάστευση.

Εκτός από το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα, τη ξενοφοβία και το ρατσισμό που ήδη χτυπάει την πόρτα μας, η έξοδος από τη γενικευμένη κοινωνική κρίση οφείλει να προτάσσει το δικαίωμα στην ασφάλεια.

Σε αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζουμε σήμερα συγκεκριμένα μέτρα ώστε να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος με την κοινωνία για την ασφάλεια του πολίτη.

Αναδιοργάνωση αστυνομίας

Φίλες και φίλοι,

Αρχικά απαιτείται ο ανασχεδιασμός της οργάνωσης της Αστυνομίας, η οποία παραμένει δέσμια του μοντέλου της δεκαετία του ’60, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική απέναντι στις ανάγκες της εποχής.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:
•    Αλλαγή στη διοικητική δομή και λειτουργία της Αστυνομίας
•    Αποκέντρωση εξουσιών μέσω συγχώνευσης τμημάτων
•    Το αρχηγείο της Αστυνομίας θα αποτελεί καθαρά επιτελικό και συντονιστικό όργανο.  Οι Διευθύνσεις θα λειτουργούν ως επαρχιακά αρχηγεία και θα έχουν υπό την πλήρη ευθύνη τους την αστυνόμευση των περιφερειών.
•    Η ανακατανομή καθηκόντων των μελών της δύναμης, η απαλλαγή των αστυνομικών από μη αστυνομικής φύσεως εργασίες και η εφαρμογή της εναλλαξιμότητας σε ορισμένες υπηρεσίες 
•    Η ανάπτυξη διευθυντικών δεξιοτήτων των στελεχών της αστυνομίας και η αλλαγή του πλαισίου εκπαίδευσης και ανέλιξης στις διευθυντικές θέσεις
•    Η Αναβάθμιση της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των μελών της Αστυνομίας και την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας
•    Ο περιορισμός της «κρατοκεντρικής» αντίληψης που επικρατεί σήμερα με την συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού στη διαδικασία διορισμού, προαγωγών και μεταθέσεων στην Αστυνομία.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά οιαδήποτε κρούσματα διαφθοράς και απειθαρχίας στο αστυνομικό σώμα.  Τέτοια φαινόμενα οδηγούν στην απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στην αστυνομία αλλά και στη πολιτεία γενικότερα.  Μειώνουν την αποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση του σημαντικού κοινωνικού έργου το οποίο καλείται να επιτελέσει η αστυνομία.

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε τέτοια φαινόμενα.  Θεωρούμε ότι αναγκαίος πυρήνας της αναδιοργάνωσης του αστυνομικού σώματος αποτελεί και η θεσμική θωράκιση της Αστυνομίας κατά της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τη σύσταση και τη κατάλληλη στελέχωση Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.  Ζητούμενο είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη και να επιτευχθεί η  συμφιλίωση του αστυνομικού με την κοινωνία.  Αυτό αποτελεί μια βασική προϋπόθεση αντιμετώπισης των σύγχρονων προβλημάτων που συνδέονται με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής.  Προς αυτό το σκοπό προτείνω επίσης:

•      Προγράμματα επιμόρφωσης των αστυνομικών, με αντικείμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη, θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς και ψύχραιμης αντιμετώπισης των φαινομένων βίας.
•      Τη λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω της απλοποίησης διαδικασιών και βελτίωση της εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες
•      Την αξιοποίηση του διαδικτύου για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εγκληματικότητας.
•      Τη σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας για την ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη στη πρόληψη του εγκλήματος.

Πρόληψη του εγκλήματος

Αγαπητοί φίλοι,

Στη σύγχρονη κοινωνία σημασία οι διάφορες προτάσεις να μπορούν να υλοποιηθούν και να μην μένουν ωραία λόγια. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί στις προσεγγίσεις μας.  Γι’ αυτό επιβάλλεται να χαραχθεί μία ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος που έχει διογκωθεί τα τελευταία.

Επιτακτική είναι η ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα άλλα μέτρα που έχουμε εισηγηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία Κέντρου Ανεξάρτητης Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας το οποίο θα μελετά τις εξελίξεις του εγκλήματος, θα λαμβάνει συγκεκριμένες θέσεις απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που λειτουργούν ως γενεσιουργά αίτια του εγκλήματος. Θα καθορίζει τα πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής, και θα προσδιορίζει ουσιαστικά τις δράσεις πρόληψης της εγκληματικότητας.


Αντιμετώπιση κοινού εγκλήματος

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος που σήμερα χαρακτηρίζεται από την αύξηση των διαρρήξεων, κλοπών, ληστειών και καταστροφής ξένης περιουσίας  και τα οποία επιβαρύνουν την κοινωνική ανασφάλεια στον τόπο μας, προτείνουμε:

•    Τον ανασχεδιασμό και την ενίσχυση της κοινοτικής αστυνόμευσης με:
o    συχνές περιπολίες σε κεντρικά σημεία των πόλεων και σε μικρές γειτονιές
o    συνεχή, διακριτική και προστατευτική παρουσία της Αστυνομίας κοντά στον πολίτη και
o    ποιοτική εξυπηρέτηση, πρόθυμη ανταπόκριση, έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια.
o    Συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας και υποβοήθηση του έργου του
o    Καθιέρωση δικτύων συνεργασίας της Αστυνομίας με τις Αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης

•    Χαρτογράφηση της συγκεκριμένης μορφής εγκλήματος και εντοπισμό περιοχών και μονάδων αυξημένου κινδύνου, για λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων.

Πάταξη οργανωμένου εγκλήματος

Φίλες και φίλοι,

Η μάστιγα του οργανωμένου εγκλήματος έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις στον τόπο μας.  Η αντιμετώπιση του σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση αφού το οργανωμένο έγκλημα συνεχώς εξοπλίζεται και αυτόχρηματοδοτείται.

Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί η Κύπρος στον φαύλο κύκλο της ανομίας και τον παραδικαστικών εγκλημάτων.  Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε τα μέτρα αυτά που θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο στη ρίζα του.  Να εξαλείψουμε αν είναι δυνατόν τις αιτίες που το δημιουργούν και να προστατεύσουμε την κοινωνία μας.

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το νομικό μας οπλοστάσιο αποδείχτηκε ανεπαρκές για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο σχεδιασμό, που θα προσφέρει την κατάλληλη νομική θωράκιση κατά του εγκλήματος και της διαφθοράς.  Ορισμένες από τις προτάσεις μας αφορούν:

•    Παροχή κινήτρων σε όποιον δίδει πληροφορίες στις αρχές και διευκολύνει τη σύλληψη των πρωταγωνιστών του οργανωμένου εγκλήματος,
•    Επίδειξη επιείκειας σε μεταμεληθέντες συμμετέχοντες σε εγκληματικές δράσεις εφόσον συνεργαστούν με τις διωκτικές αρχές.
•    Άνοιγμα λογαριασμών και άρση του τραπεζικού απορρήτου από τις ελεγκτικές αρχές για διερεύνηση φαινομένων διαφθοράς.
•    Παροχή προστασίας υπαλλήλων ή άλλων προσώπων που καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς
•    Άμεση προώθηση του νομοσχέδιου που αφορά τον περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Εξουσιών για τους υπό κάλυψη αστυνομικούς, που θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας.

Μια από τις μεγάλης προκλήσεις του σύγχρονου εγκλήματος είναι και το οικονομικό έγκλημα. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θεωρούμαι απαραίτητη την αναβάθμιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Οικονομικού Εγκλήματος.

Ναρκωτικά

Φίλες και Φίλοι,

Στην προσπάθειά μας για μείωση της εγκληματικότητας ένας κρίσιμος τομέας  είναι τα ναρκωτικά.  Οφείλουμε να ρίξουμε βάρος στη πρόληψη, θεραπεία και καταστολή αυτής της μάστιγας. Κάθε όφελος που μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή μιας πολιτικής που κατευθύνει τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι στη φυλακή, πρακτικά αναιρείται αν δεν ενισχυθούν τα προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής ένταξης.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

•    Δημιουργία επαρχιακών κέντρων συμβουλευτικής καθοδήγησης προσιτά στους νέους, όπου θα μπορεί κάποιος χρήστης, γονιός ή φίλος να καταφύγει για βοήθεια.
•    Αύξηση του αριθμού θεραπευτικών κοινοτήτων για να είναι εύκολο σε κάθε νέο να συμμετέχει στα προγράμματα.
•    Συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων που προσφέρονται
•    Αναβάθμιση και οικονομική ενίσχυση της κλειστής θεραπευτικής κοινότητας της «Αγίας Σκέπης» για να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους νέους και με τρόπο που να μπορεί  να εξυπηρετεί και τα δύο φύλα.

Η απεξάρτηση δεν αποτελεί από μόνη της λύση του προβλήματος. Σημαντική είναι η εξάλειψη των παραγόντων που ώθησαν τον νέο προς τη χρήση. Γι’ αυτό τα κέντρα επανένταξης φροντίζουν για την ομαλή ένταξη στην κοινωνία.  Για τη καταστολή της μάστιγας των ναρκωτικών απαραίτητη θεωρείται η

•    Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ αστυνομικών, τελωνειακών και δικαστικών αρχών για την καταπολέμηση της διακίνησης και η
•    Ενίσχυση της ΥΚΑΝ με προσωπικό ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες στις τουριστικές περιοχές όπου παρατηρείται έξαρση στη διακίνηση.

Προστασία ανηλίκων

Φίλες και φίλοι,

Αποτελεί προτεραιότητα μας η ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας ανηλίκων τα οποία θα εφαρμόζουν νέες μεθόδους συμμετοχής της κοινωνίας και του νεαρού παραβάτη σε προγράμματα αυτοβοήθειας και κοινωνικοποίησης.

Προτείνουμε, μεταξύ άλλων:
•    σύσταση δικαστηρίου το οποίο θα είναι αρμόδιο να επιλαμβάνεται υποθέσεων που εμπλέκονται ανήλικοι.
•    ανάπτυξη του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης δηλ. στην αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το θύμα από τον θύτη.
•    Σύσταση Συνηγόρου του Ανηλίκου.

Από τον προτεινόμενο σχεδιασμό δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η αντιμετώπιση ενός σοβαρού κοινωνικού προβλήματος, αυτού της βίας στην οικογένεια. Απαιτείται μια συστηματική προσέγγιση του φαινομένου σε τρία επίπεδα: την πρωτοβάθμια πρόληψη με στόχο τον περιορισμό των αιτιών που προκαλούν το πρόβλημα, τη δευτεροβάθμια που σχετίζεται με την αποτελεσματική παρέμβαση της Πολιτείας κατά την διάρκεια της κακοποίησης, και την τριτοβάθμια παρέμβαση που αφορά τις δομές υποστήριξης.

Σωφρονιστικό σύστημα

Ένα άλλο καίριο ζήτημα είναι αυτό του σωφρονιστικού μας συστήματος. Η φυλακή είναι μια ιδιόρρυθμη κλειστή κοινωνία, που παράγει εντάσεις. Δεν πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός έκπτωσης της ανθρώπινης αξίας και εξαθλίωσης του κρατουμένου, αλλά ως μηχανισμός επανένταξης στην κοινωνική λειτουργία. Η Πολιτεία πρέπει να τιμωρεί τους παραβάτες του Νόμου και όχι να τους εκδικείται.

Γι’ αυτό απαιτείται η ανέγερση νέων φυλακών στα πρότυπα επιτυχημένων μοντέλων του εξωτερικού που θα βελτιώνουν την οργάνωση, λειτουργία και τις συνθήκες διαβίωσης.  Η σωφρονιστική πολιτική στη χώρα μας πρέπει να αποσκοπεί στην κοινωνική επανένταξη των πολιτών που εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά καθώς και στην πρόληψη της εγκληματικότητας.


Πυροσβεστική

Κυρίες και Κύριοι,

Το συνολικό πρόγραμμα για την ασφάλεια, περιλαμβάνει το σύγχρονο ρόλο και τη θέση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Προτείνουμε λοιπόν:
•    Την αυτονόμηση της από την Αστυνομία που θα ενισχύσει το κοινωνικό της έργο.
•    Την ενοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης του τόπου στα πλαίσια ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού, στον οποίο θα αποσαφηνίζονται πλήρως οι ευθύνες και αρμοδιότητες των δυνάμεων πυρόσβεσης.
•    Τον εκσυγχρονισμό των μέσων πυρόσβεσης.

Φίλες και Φίλοι,

Ο ανοικτός δημόσιος διάλογος, που σήμερα ξεκινά στο θέμα της ασφάλειας θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις προτάσεις αυτές. Ζητούμενο είναι ο πολίτης να νοιώσει ασφαλής στην καθημερινή του ζωή.  Όλες οι αλλαγές που έχουμε προτείνει, σε τελική ανάλυση, εντάσσονται στο νέο μοντέλο κράτους που αποτελεί κύριο πυλώνα της πολιτικής μας.

Μετανάστευση

Κυρίες και Κύριοι,

Μια πτυχή του θέματος ασφάλειας αφορά και τη μετανάστευση που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό ζήτημα, όχι μόνο στην Κύπρο.

Έχει αποδειχθεί ότι η νόμιμη μετανάστευση, όταν γίνεται βάσει συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής, διαχρονικά συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική και πολιτισμική άνοδο των χωρών υποδοχής.Αντίθετα, η παράνομη μετανάστευση:

• Παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες για την κυκλοφορία των ατόμων,
• Συντελεί στη διατήρηση της εκμετάλλευσης της εργασίας των μεταναστών,
• Συμβάλει στη συντήρηση κοινωνικών ανισοτήτων, που οδηγούν σε κοινωνικές εκρήξεις,
• Επιβαρύνει τις οικονομίες των χωρών παραμονής και διαμονής, δημιουργώντας προβλήματα ανασφάλειας και ξενοφοβίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιεραρχεί ψηλά το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και διαμορφώνει συγκεκριμένες πολιτικές.

Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών, το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Κύπρο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Με βάση όμως ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των νομίμως εισερχομένων, διαμενόντων και εργαζομένων στην Κύπρο, είτε προέρχονται από ευρωπαϊκές είτε από τρίτες χώρες, και των παρανόμως εισελθόντων και ευρισκομένων στην Κύπρο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις:
Σχετικά με την παράνομη μετανάστευση:

1.    Πάταξη των κυκλωμάτων προώθησης παράνομων μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα και ενίσχυση του ελέγχου που πραγματοποιείται κατά μήκος της πράσινης γραμμής.
2.    Τροποποίηση της νομοθεσίας για την επιβολή παραδειγματικών ποινών και αποτρεπτικών μέτρων σε όσους απασχολούν παράνομα μετανάστες και προώθηση της ευρωπαϊκής οδηγίας που προβλέπει μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό όσων απασχολούν παράνομα μετανάστες και εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων από ευρωπαϊκά προγράμματα και συμβάσεις του δημοσίου.
3.    Αναθεώρηση των κριτηρίων και αυστηρή εφαρμογή των διαδικασιών εισόδου φοιτητών από τρίτες χώρες.
4.    Επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις VISAS. Έτσι αποτρέπεται η παράταση παραμονής των κατόχων θεωρήσεων τους, που αποτελεί βασική πηγή παράνομης μετανάστευσης.
5.    Ανάπτυξη συνεργασιών για εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες όπου δεν διαθέτουμε προξενεία και πρεσβείες.
6.    Ανάληψη κοινής διπλωματικής πρωτοβουλίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσης τους.
Σχετικά με την παραχώρηση πολιτικού ασύλου, προτείνουμε τα ακόλουθα:

1.    Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των αιτήσεων ασύλου.
2.    Αναθεώρηση της επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία σήμερα λειτουργεί ως κίνητρο προσέλευσης και άλλων αιτητών ασύλου και αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων προβληματική
3.    Δημιουργία κατάλληλων κέντρων υποδοχής για διαμονή αιτητών ασύλου.
4.    Επίσπευση της λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής στη Μεννόγια και δημιουργία πρόσθετων χώρων προστασίας – φιλοξενίας παράνομων μεταναστών.

Όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, στόχος των προτάσεων μας είναι η ομαλή ένταξη των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο:

1.    Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης η οποία θα ερευνήσει και θα καταλήξει στον αριθμό των νόμιμων μεταναστών που «αντέχει» η Κυπριακή Δημοκρατία.
2.    Επανεξέταση των επαγγελμάτων που επιτρέπεται η απασχόληση μεταναστών από τρίτες χώρες.
3.    Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων εργασίας πολιτών από τρίτες ή και ευρωπαϊκές χώρες.
4.    Απόδοση μεγαλύτερης έμφασης σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωσης με τον πολιτισμό μας, στους νόμιμους μετανάστες.
5.    Αντιμετωπίζουμε τη «γκετοποίηση» γειτονιών κυρίως στο κεντρικό πυρήνα των πόλεων.

Κυρίες και Κύριοι,

Ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο κεφάλαιο είναι αυτό της ένταξης των παιδιών των μεταναστών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θέλω να τονίσω πως η ομαδοποίηση των αλλόγλωσσων παιδιών σε συγκεκριμένα σχολεία δεν αρκεί για να λέμε ότι έχουμε πολιτική ένταξης των παιδιών των μεταναστών.

Πέραν του εκπαιδευτικού χώρου υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα, θεσμικού χαρακτήρα για τα οποία θα πρέπει να επιδιώξουμε πανευρωπαϊκό συντονισμό, κτίσιμο ισχυρών συμμαχιών με άλλες όμορες χώρες και κοινή δράση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να πρωτοστατήσει μαζί με άλλες μεσογειακές χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε. στην προσπάθεια εξασφάλισης αυξημένης οικονομικής και υλικοτεχνικής βοήθειας από την Ε.Ε.. στη βάση της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η λύση δεν είναι ούτε όσοι νοιώθουν αδικημένοι να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, ούτε όμως και να βαφτίζουμε όσους αντιδρούν ως ρατσιστές. Αυτό δεν λύνει, αλλά επιτείνει το πρόβλημα. Χωρίζει την κοινωνία σε στρατόπεδα. Λύση είναι η χάραξη επιτέλους μιας συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής, που λαμβάνει υπόψη της τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, τους νόμους του κράτους και την ανάγκη διαφώτισης της κοινής γνώμης.

Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος ενισχύει την κοινωνική συνοχή και εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας στον Κύπριο πολίτη.

Κυρίες και Κύριοι,

Θέτουμε το σύνολο των προτάσεών μας, για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, σε δημόσια διαβούλευση. Οι πολίτες έχουν θέσεις και ρόλο στη χάραξη πολιτικών και μέτρων που τους αφορούν άμεσα και επηρεάζουν δραστικά την ποιότητα της ζωής τους.
Τώρα, η κοινωνία έχει το λόγο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter
  • Αποστολή άρθρου Αποστολή άρθρου
  • Εμφάνιση εκτύπωσης Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Προβολη ως Plain Text Προβολη ως Plain Text
Share on: Post on FacebookFacebook Add to your del.icio.usdel.icio.us Digg this storyDigg StumbleUponStumbleUpon TwitterTwitter

Λέξεις κλειδιά για το άρθρο:

Δεν υπάρχουν λέξεις κλειδιά για αυτό το άρθρο

Αξιολογήστε αυτο το άρθρο

3.00