Οικονομία και Ανάπτυξη

Κυπριακή Οικονομία και Παγκόσμια Οικονομική Κρίση

Ο τόπος μας βιώνει σήμερα μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο το βιοτικό μας επίπεδο, αλλά και τα θεμέλια της οικονομίας μας και την κοινωνική συνοχή και κατ’ επέκταση και τον αγώνα μας για εθνική επιβίωση και δικαίωση.

Όπως και στην περίπτωση της Παγκόσμιας Οικονομίας και των οικονομιών άλλων χωρών, η παγκόσμια οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια και στη χώρα μας σοβαρότατα διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, του κράτους και της κοινωνίας.

Οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, τον τουρισμό και την οικοδομική βιομηχανία, που παρουσίαζε η Κύπρος τα προηγούμενα χρόνια, συγκάλυπταν τα διαρθρωτικά προβλήματα και εν πολλοίς δημιουργούσαν μια εικονική πραγματικότητα, όπως σήμερα αποδεικνύεται, ευμάρειας και οικονομικής άνεσης.

Τα κυριότερα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι:
1.    Η συνεχής διόγκωση του δημόσιου  τομέα, που κάθε χρόνο απορροφά όλο και μεγαλύτερο μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής, η αναποφασιστικότητα και η αποφυγή  ανάληψης ευθύνης τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο, όσο και στα πλαίσια του κρατικού μηχανισμού.
2.    Η μη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

3.    Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση της.
4.    Η υπερβολική εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από μικρό αριθμό παραγωγικών τομέων.
5.    Η ανάμιξη του κράτους σε τομείς καθαρά επιχειρηματικής υφής,
6.    Η ύπαρξη μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων,
7.    Η διόγκωση των κοινωνικών δαπανών κατά τρόπο μη στοχευμένο και οικονομικά και κοινωνικά αποτελεσματικό,
8.    Η διατήρηση αναχρονιστικών θεσμών και δομών στη λειτουργία της κρατικής μηχανής.
9.    Η αντιπαράθεση συμφερόντων και επιδιώξεων μεταξύ διαφόρων ομάδων του πληθυσμού και εύκολη ικανοποίηση αιτημάτων που έκαναν οξύτερα τα διαρθρωτικά προβλήματα και επιβάρυναν αλόγιστα τις δημόσιες δαπάνες.

Η σημερινή οικονομική κρίση (2)

Ευτυχώς για μας, μεσοπρόθεσμα η όλη προσπάθεια διευκολύνεται από τις δυνατότητες που δημιουργεί η ανεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων  με την προϋπόθεση ότι θα γίνει σωστή εκμετάλλευσή τους, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους πάνω σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα και η δημιουργία συνθηκών που θα επαναφέρουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με λογικό κόστος, έτσι που να μπορέσουν να επιβιώσουν στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επίσης να δοθεί στην  επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητάς μας σε νέους τομείς, στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της κρατικής μηχανής, με την ενίσχυση των υποδομών μας, στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ημικρατικών οργανισμών, στη στήριξη της μεσαίας τάξης και στην ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος κατά τρόπο στοχευμένο και δίκαιο.

Τέλος, θα πρέπει να πειστεί ο λαός ότι όσοι ευθύνονται για σκάνδαλα ή παραλείψεις που έβλαψαν ή βλάπτουν τα συμφέροντα είτε του συνόλου είτε επιμέρους ομάδων είτε αυτοί είναι κρατικοί αξιωματούχοι είτε δημόσιοι ή τραπεζικοί υπάλληλοι είτε μέλη συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών ή τραπεζών θα τιμωρηθούν ανάλογα, για να επέλθει η κάθαρση και να αναβιώσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και την οικονομία μας.

To εισαγωγικό βίντεο της 4ης σε σειρά θεματικής με θέμα "Οικονομία και Ανάπτυξη"

Σύγχρονο Αναπτυξιακό Μοντέλο

Η Ευρωπαϊκή Κύπρος του 21ου αιώνα, της εποχής της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να αναζητήσει νέες επιλογές στην αναπτυξιακή της πορεία. Το νέο όραμα ανάπτυξης πρέπει να επικεντρώνεται στην εφαρμογή μιας σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα πυροδοτεί την ανάπτυξη της οικονομίας μας, θα δημιουργεί νέες διεθνείς συμμαχίες και θα συντελεί στη ενδυνάμωση της ασφάλειας, αλλά και της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου.

Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας στηρίχτηκε σε μικρό αριθμό τομέων, όπως είναι ο τουρισμός, η οικοδομική βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων, και οι σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (λογιστές, δικηγόροι). Σήμερα οι τομείς αυτοί δεν φαίνονται ικανοί να συνεχίσουν να στηρίζουν από μόνοι τους την ανάπτυξη, γι αυτό είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που να ενθαρρύνει την επέκταση σε νέους τομείς, όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Η εξασφάλιση πολιτικής σταθερότητας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κεφαλαιοποίηση και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου, είναι κύριο ζητούμενο, γιατί η πολιτική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συλλογική συνδιαμόρφωση ενός νέου οράματος και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής υπέρβασης της κρίσης.

Νοικοκυρεμένη Δημοσιονομική Πολιτική

Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη.

Η Κύπρος έχει σήμερα ανάγκη από ένα κράτος που θα στηρίζει τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Που θα είναι σύμμαχος του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη. Που θα σέβεται τον πολίτη και θα τον διευκολύνει στις σχέσεις του με το κράτος και που με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης θα στηρίζει τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Προς τον σκοπό αυτό χρειάζεται μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ένας πλήρης εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής, ώστε να δημιουργηθεί ένα κράτος λειτουργικό και αποτελεσματικό αλλά ταυτόχρονα και ένα κράτος νοικοκυρεμένο. Ένα κράτος που θα ξοδεύει συνετά και στοχευμένα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και που δεν θα φορτώνει τις επόμενες γενιές με ελλείμματα και χρέη.

Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών αποτελεί βασικό πυλώνα μιας νέας σύγχρονης οικονομικής πολιτικής, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσουμε τις δομές μιας βιώσιμης οικονομίας, η οποία θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτούμε τις βασικές μας ανάγκες χωρίς να στηριζόμαστε στη κηδεμονία κανενός τρίτου και χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας με τον ανεξέλεγκτο δανεισμό.  Μόνο έτσι επίσης θα αποκαταστήσουμε την οικονομία ως ισχυρό όπλο στην διεκδίκηση των εθνικών μας δικαίων.

Για να το πετύχουμε απαιτείται σειρά μέτρων όπως είναι η συνεπής τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς όπως προβλέπει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, όπως έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η εισαγωγή του Δημοσιονομικού Κανόνα και πάλι μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Κοινωνικές Παροχές και Δαπάνες Υγείας

Πρώτιστος ρόλος ενός σύγχρονου κράτους με κοινωνικό πρόσωπο πρέπει να είναι η διασφάλιση βασικών αναγκών κοινωνικής προστασίας και ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ανάγκη ταχείας προώθησης ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας. Είμαστε έτοιμοι, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους να συμβάλουμε σε ένα διάλογο για την υιοθέτηση ενός συστήματος λειτουργικού και αποδοτικού. Που να διασφαλίζει την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

Ένα άλλο στοιχείο νοικοκυρέματος του κράτους είναι οι κοινωνικές παροχές.

Θεωρούμε πως η αρχή της στόχευσης θα πρέπει να εφαρμόζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό ούτως ώστε οι κοινωνικές παροχές να καταλήγουν έγκαιρα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Στα πλαίσια αυτά θα προωθήσουμε τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Κοινωνικών Παροχών που θα βοηθήσει και στην καλύτερη στόχευσή τους, έτσι που να μην αδικείται η μεσαία τάξη, αλλά και να μην τυγχάνει το όλο σύστημα εκμετάλλευσης, τη ριζική αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής και των επιδομάτων και την εισαγωγή αυστηρών ποινών για όσους προσπαθούν να εξαπατήσουν το σύστημα κοινωνικών παροχών με ψευδείς δηλώσεις.

Η σημερινή οικονομική κρίση

Η σημερινή οικονομική κρίση αποτελεί μια ευκαιρία για προβληματισμό, ρεαλιστική ανάλυση των πραγμάτων, αυτοκριτική, αλλαγή νοοτροπίας και προσεγγίσεων και πρωτίστως και κυρίως για την διαμόρφωση και εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής υπέρβασης της κρίσης. Απαιτείται προς τον σκοπό αυτό ένα έκτακτο σχέδιο δράσης, που θα καταρτιστεί και θα εφαρμοστεί συλλογικά και θα εφαρμοστεί συλλογικά. Είναι η ώρα για μια νέα αρχή.

  Είναι γεγονός ότι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην κρίση που διέρχεται η κυπριακή οικονομία είναι εξωγενείς. Είναι εν πολλοίς συστημικοί. Όμως οφείλαμε να δράσουμε προληπτικά. Οφείλαμε να δώσουμε έμφαση στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών μας αλλά και στον περιορισμό εξωτερικών κινδύνων, όπως, για παράδειγμα, το κούρεμα του ελληνικού χρέους, χωρίς την όποια διασφάλιση του τραπεζικού μας συστήματος,  το οποίο ήταν εκτεθειμένο σε ελληνικά κρατικά ομόλογα.

  Δυστυχώς, από κυβερνητικής πλευράς τα προβλήματα δεν εκτιμήθηκαν σωστά. Υπήρξε μάλιστα η άποψη ότι η κυπριακή οικονομία θα παρέμεινε αλώβητη. Λήφθηκαν κάποια μέτρα, αλλά ήταν βραχυπρόθεσμης απόδοσης και  περιστασιακά που αποσκοπούσαν μόνο στον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Μέτρα που ουδεμία θετική επίπτωση είχαν είτε στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας, είτε στην τόνωση της ανάπτυξης, είτε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, είτε στην κοινωνική συνοχή. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε νέα προβλήματα: Έπληξαν ιδιαίτερα την μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκτόξευσαν την ανεργία, κυρίως ανάμεσα στους νέους στα ύψη. Έπληξαν επίσης πολλούς συνταξιούχους και μικροεπενδυτές.

  Η αδυναμία να προλάβουμε τις σοβαρές συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία, οδηγεί σε σοβαρή εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με την προσφυγή μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, η Κυπριακή Δημοκρατία αναγκαστικά θα αποδεχθεί όρους δυσβάσταχτους, που παράλληλα πλήττουν κυριαρχικά της δικαιώματα.

  Για να μην ξεφύγει πλήρως ο έλεγχος από τα χέρια μας, θα  πρέπει να πείσουμε ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως την ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων και ότι προχωρούμε στην εισαγωγή μέτρων για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, κάτι που παράλληλα θα βοηθήσει στην επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας πάνω σε μόνιμη και όχι περιστασιακή βάση και που θα πείσει και τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης ότι είμαστε σοβαροί και δεν πρόκειται να ξαναβρεθούμε στην ίδια δύσκολη θέση.

  Βεβαίως, πρέπει η στρατηγική μας να στοχεύει σε μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, με ταυτόχρονη εξυγίανση των δημοσιονομικών μας, γιατί μόνο έτσι θα κατορθώσουμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας.

  Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόϊκα θα πρέπει να γίνουν από άτομα με βαθειά γνώση της Κυπριακής Οικονομίας και να στοχεύουν στη διασφάλιση επαρκούς χρονικού ορίζοντα (τουλάχιστον πέντε χρόνων), ενώ τα μέτρα δημοσιονομικής και γενικότερης προσαρμογής θα πρέπει να είναι διαρθρωτικής υφής και θα πρέπει να συζητηθούν άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες με τους κοινωνικούς εταίρους. Με τον τρόπο αυτό και οι παρενέργειες, οικονομικές και κοινωνικές, θα είναι πιο περιορισμένες και τα θετικά αποτελέσματα μόνιμα.

  Βασικές Αρχές / Οικονομική Φιλοσοφία

  Υποστηρίζουμε την ύπαρξη μιας ανθρωποκεντρικής οικονομικής πολιτικής η οποία έχει ως στόχο την ευημερία των πολιτών και ταυτόχρονα την ταχεία και ισορροπημένη ανάπτυξη μέσα σε συνθήκες σταθερότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. Θεωρούμε το μεικτό οικονομικό σύστημα το οποίο συνδυάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό παρεμβατισμό, εκεί όπου χρειάζεται, ως το πιο αποτελεσματικό στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.  Απορρίπτουμε τόσο το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο όσο και το μοντέλο του κρατισμού.

  Βασικοί άξονες της οικονομικής μας φιλοσοφίας αποτελούν ακόμα η εξυγίανση της οικονομίας μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη, καθώς και η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων και της δημόσιας υπηρεσίας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Υποστηρίζουμε επίσης την ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και της οικονομίας της γνώσης.  Το νέο μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, να δίνει έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, να στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και να ενισχύει τον ανταγωνισμό, με απλουστευμένες διαδικασίες και χωρίς γραφειοκρατικές περιπλοκές.

  Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας, από μόνη της θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας, που μαστίζει ειδικά τους νέους και θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή. Τα δημοσιονομικά μέτρα που προτείνουμε, αλλά και η πάταξη της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας, θα δημιουργήσουν μια πιο δίκαιη κοινωνία. Όμως υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά αδύναμες ομάδες που χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη στήριξη και αυτή θα τους δίνεται κατά τρόπο δίκαιο και ανάλογο με τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

  Νέο Όραμα

  Όλες οι δυνάμεις του τόπου, με συλλογικό αίσθημα ευθύνης και υπό συνθήκες εθνικής συνεννόησης, συναίνεσης και συνευθύνης, πρέπει να πιστέψουν και να εργαστούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του νέου οράματος.

  Του οράματος για:
  •    την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,
  •    την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
  •    την ενίσχυση του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας
  •    την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
  •    την ανάδειξή της Κύπρου σε διεθνές εκπαιδευτικό, ιατρικό και ερευνητικό κέντρο.
  •    την μετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κόμβο ευρωπαϊκής σημασίας, πρότυπο πράσινης ανάπτυξης, παράδειγμα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πόλο έλξης νέων επενδύσεων, χώρο παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

  Ενός οράματος για μια πραγματικά ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία βασισμένη στην πρωτοβουλία και την εργασία όλων των δημιουργικών δυνάμεων του λαού, τη διαρκή καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τις αξίες μιας αειφόρου ανάπτυξης.

  Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα  να εξελιχθεί σε ενεργειακό κέντρο, σε ιατρικό κέντρο, σε εκπαιδευτικό κέντρο, σε κέντρο τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων και των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων), σε περιφερειακό εμπορικό κέντρο και σε κέντρο παροχής υπηρεσιών οιωνεί δικαστικής φύσεως (διαμεσολαβήσεις, δημοπρασίες πλοίων κ.λ.π.). Τα αεροδρόμια μας μπορούν να καταστούν διαμετακομιστικοί σταθμοί και τα λιμάνια μας κέντρο κρουαζιέρας και διαμετακομιστικού εμπορίου. Ακόμα, το τουριστικό μας προϊόν θα πρέπει να εμπλουτιστεί.

  Η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση ενοποιούν τις εθνικές οικονομίες, υποβοηθούν την  διακρατική κινητικότητα των κεφαλαίων  και γενικότερα διαφοροποιούν τη φύση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σε αυτό το ταχύτατα εξελισσόμενο σκηνικό, χρειαζόμαστε νέες και κυρίως αποτελεσματικές πολιτικές και νέες προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα. Απαιτούνται ρήξεις με παρωχημένες πολιτικές, νέα εργαλεία παρέμβασης, ταχύτητα και ευελιξία στις διαδικασίες και αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων, που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία μας.

  Η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη.  Στα πλαίσια βεβαίως δημοσιονομικής και νομισματικής σταθερότητας. Μόνο έτσι θα οδηγήσουμε την κυπριακή οικονομία σε επανεκκίνηση, θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο του λαού μας και γενικότερα θα μπορέσουμε αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της ύφεσης και της κρίσης των τελευταίων χρόνων, αλλά και να επιλύσουμε και το δημοσιονομικό μας πρόβλημα πάνω σε μόνιμη βάση.

  Δημόσια Υπηρεσία

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών είναι η σταδιακή μείωση του μεγέθους της δημόσιας υπηρεσίας και ο εκσυγχρονισμός των δομών της. Έχουμε σήμερα αναλογικά το μεγαλύτερο σε κόστος κρατικό μισθολόγιο από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει ποτέ να φτάσουμε στο σημείο να περικόπτουμε τις αναπτυξιακές δαπάνες ή τις δαπάνες για κοινωνική πρόνοια για να συντηρούμε μια υπέρογκη κρατική μηχανή.

  Ούτε και αποτελεί λύση η συνεχής επιβάρυνση των πολιτών και της οικονομίας γενικότερα με νέους φόρους ως αποτέλεσμα της έλλειψης διάθεσης για νοικοκύρεμα και συγκράτηση των κρατικών δαπανών.

  Στα πλαίσια αυτά θα προχωρήσουμε στην κατάρτιση ενός νέου οργανογράμματος για την δημόσια υπηρεσία και τη συνένωση συναρμοδίων και ομοειδών υπηρεσιών (π.χ. πολλαπλές τεχνικές υπηρεσίες). Ένα οργανόγραμμα που θα εξορθολογίζει τις δραστηριότητες των Υπουργείων, ώστε να εξυπηρετεί τις σημερινές ανάγκες του πολίτη και όχι τις ανάγκες του παρελθόντος που δεν υφίστανται πλέον. Ένα οργανόγραμμα που θα μειώνει τον διοικητικό φόρτο και την γραφειοκρατία και θα μετατρέψει το δημόσιο τομέα σε ένα αποδοτικό οργανισμό στην υπηρεσία του πολίτη. Ο ορθολογισμός αυτός θα απελευθερώσει πόρους οι οποίοι θα μπορούν να διοχετευτούν σε παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην αύξηση του ΑΕΠ.

  Έμφαση θα δοθεί και στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και νέων τεχνολογιών στο σύνολο της δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των  διαδικασιών, στην εφαρμογή της αρχής της εναλλαξιμότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας υπηρεσίας, στον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του συστήματος της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ώστε να καταστεί κοινωνικά πιο δίκαιη, στην εισαγωγή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης  των δημοσίων υπαλλήλων και στον εξορθολογισμό των μισθολογικών κλιμάκων.

  Επίσης θα προχωρήσουμε στην οριστική αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού, έτσι που να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έστω και αν αυτό θα σημαίνει σταδιακή αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, όταν οι συνθήκες της οικονομίας το επιτρέψουν. Η ορθολογιστική διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των διαφόρων ταμείων των κρατικών οργανισμών πρέπει επίσης να διασφαλιστεί.

  Ακόμα θα ενδυναμωθούν οι μηχανισμοί ελέγχου με τη δημιουργία Επιτροπής Ελέγχου σε κάθε υπουργείο και την υποχρεωτική υλοποίηση των σχετικών συστάσεων της Υπηρεσίας Ελέγχου του κράτους, θα αναπροσαρμοστούν τα ωράρια λειτουργίας των υπηρεσιών και θα μειωθούν περαιτέρω οι λέιτουργικές δαπάνες.

  Η ανάπτυξη σφραγίζει το μέλλον της Κύπρου

  Η πρόκληση της ανάπτυξης σφραγίζει το μέλλον της Κύπρου και των κατοίκων της. Αυτή είναι η ώρα που χρειαζόμαστε μία υπεύθυνη ηγεσία ικανή να ενώσει τις δυνάμεις του τόπου. Και να εφαρμόσει τις αναγκαίες πολιτικές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής με σοβαρότητα και αξιοπιστία.

  Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία εδώ

  Αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας

  Ένας άλλος τομέας που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης είναι η αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. Προς πραγμάτωση αυτού του στόχου προτείνουμε τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Κρατικής Περιουσίας με εντολή την καταγραφή και αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας με διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες και σε σύμπραξη  με τον ιδιωτικό τομέα. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνουμε με περιττά φορολογικά βάρη τους πολίτες.

  Ημικρατικοί Οργανισμοί-Επιχειρηματικός ρόλος του κράτους

  Υποστηρίζουμε τη διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισμών κοινής ωφέλειας αλλά με αλλαγές τόσο στο θεσμικό τους πλαίσιο όσο και στον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να γίνουν πιο ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί στο νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ημικρατικοί Οργανισμοί που είναι εθνικά και κοινωνικά επωφελείς, πρέπει να στηριχθούν, να εξυγιανθούν και να καταστούν πιο παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί και όχι να ιδιωτικοποιηθούν.

  Παράλληλα, Ημικρατικοί Οργανισμοί που έχουν κλείσει τον κύκλο λειτουργίας τους και που επιβαρύνουν ουσιαστικά τα δημόσια οικονομικά πρέπει να οδηγηθούν στην κατάργησή τους.

  Εκεί όπου η ανάμειξη του κράτους αφορά τομείς καθαρά επιχειρηματικής υφής, θα εξεταστούν μακριά από απόλυτες προσεγγίσεις, το ενδεχόμενο μετοχοποίησης, εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή ή αποκρατικοποίησης.

  Δημόσια Έσοδα

  Για να αντιμετωπιστούν οι συνεχώς και με υπέρμετρο ρυθμό αυξανόμενες δημόσιες δαπάνες, ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει σήμερα ένα δυσβάστακτο φορολογικό βάρος, που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό είμαστε, ως θέμα αρχής, αντίθετοι σε νέες φορολογίες, ενώ υποστηρίζουμε την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας με πιο ευφάνταστες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις.  Η φοροδιαφυγή στην χώρα μας  έχει προσλάβει διαστάσεις πρόκλησης του δημόσιου αισθήματος. Προς την πάταξη αυτού του άδικου και καταστροφικού για την οικονομία φαινομένου είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε μέτρα και να ενεργοποιήσουμε πλήρως το μηχανισμό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Επιτυχία στον τομέα αυτό, αλλά και στην προσπάθεια για μείωση των δαπανών του Κράτους θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μεσοπρόθεσμα και σε μείωση του φορολογικού βάρους.

  Μέτρα επίσης θα ληφθούν και για την φορολόγηση του συσσωρευμένου πλούτου, τέτοια όμως που δεν θα επηρεάζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια, όπως είναι φορολογία πάνω στις μεταβιβάσεις μεγάλων περιουσιακών στοιχείων και εκσυγχρονισμός της φορολογίας πάνω στην ακίνητη περιουσία.

  Μέτρα Στήριξης της Ανάπτυξης

  Βασικός μας στόχος είναι η γρήγορη επαναφορά της οικονομίας μας σε μια πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Όχι για να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά για να προοδεύουν οι πολίτες. Γιατί χωρίς αποδοτική εργασία δεν μπορούμε να αυξήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, αλλά ούτε και να έχουμε κοινωνική συνοχή. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια περίοδο τρομακτικής αύξησης της ανεργίας ενώ ακούμε ότι μια ακαθόριστη ‘ανάπτυξη’ θα τη θεραπεύσει.

  Ο ρόλος του κράτους στη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις είναι καθοριστικός για την επιβίωση και την ανάπτυξη τους. Δυστυχώς, σύμφωνα και με την τελευταία ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ευκολία του επιχειρείν, υπάρχουν τομείς που η Κύπρος απέχει παρά πολύ από ανεπτυγμένες χώρες. Βρίσκεται στη 78η θέση  στη ευκολία χορήγησης πολεοδομικής άδειας, στη 123η θέση στην έκδοση τίτλου για αγορά ακινήτου, και στη 105η θέση  στην εφαρμογή συμβολαίων. Τα προβλήματα αυτά, που πλήττουν άμεσα τις επιχειρήσεις μας και κοστίζουν θέσεις εργασίας δεν οφείλονται στην οικονομική κρίση αλλά στην αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής και του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους. Η διόρθωση των προβλημάτων αυτών αποτελεί βασική επιδίωξη.

  Η χώρα μας έχει την τιμή να έχει διεθνούς φήμης καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, μεταξύ των οποίων και νομπελίστα οικονομολόγο σε θέματα ανεργίας.

  Εμείς σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τους  για να εφαρμόσουμε πετυχημένες συνταγές αντιμετώπισης της ανεργίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

  Μέτρα Στήριξης της Ανάπτυξης (2)

  Προτείνουμε ταυτόχρονα και συγκεκριμένα μέτρα που έχουν σαν στόχο να προωθήσουν την ανάπτυξη για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα ανεργίας:

  Δημιουργία Μηχανισμού Εντόπισης και Προώθησης Επενδυτικών Ευκαιριών

  Το Γραφείο Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), τα αρμόδια Υπουργεία και τους Φορείς του Ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να αναλάβει να εντοπίσει επενδυτικές ευκαιρίες σε νέους τομείς και να ετοιμάσει σχετικό Πίνακα που θα επικαιροποιείται πάνω σε ετήσια βάση. Οι επενδύσεις που θα συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα, θα θεωρούνται ως επενδύσεις προτεραιότητας, και θα τυγχάνουν ειδικών κινήτρων, καθώς και προτεραιότητας στη λήψη αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Η σχετική διαδικασία θα εποπτεύεται από Υπουργική Επιτροπή και θα ελέγχεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

  Μονοθυριδική πρόσβαση για επιχειρήσεις

  Στο νέο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλεται η αποτελεσματική και ταχεία εξυπηρέτηση τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων επενδυτών για να αναπτύξουν τις επενδύσεις τους σε ένα περιβάλλον χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

  Μέτρο προτεραιότητας είναι και η σύσταση και η ευρεία εφαρμογή του θεσμού της μονοθυριδικής πρόσβασης για τις επιχειρήσεις σε σειρά τομέων της οικονομίας.

  Οι δαιδαλώδεις διαδικασίες του δημόσιου τομέα θα πρέπει οπωσδήποτε να απλοποιηθούν και προς τον σκοπό αυτό θα διοριστεί Προεδρικός Επίτροπος με αυτούς αποκλειστικά τους όρους εντολής. Ένα πρόσθετο μέτρο είναι η εισαγωγή Κέντρων Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία, στη μορφή που λειτουργούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

  Φορολογικά Κίνητρα

  Βασική παράμετρος που εάν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη είναι η φορολογική πολιτική και ιδιαίτερα η εισαγωγή στοχευμένων φορολογικών κινήτρων, όπως είναι:

  Πρώτο: Το μέτρο της μη φορολόγησης κερδών που επανεπενδύονται, που πρόσφατα έχει θεσπιστεί σε προσωρινή βάση, πρέπει να καταστεί μόνιμη φορολογική ρύθμιση.

  Δεύτερο: Η στοχευμένη επέκταση της επιταχυνόμενης απόσβεσης, και άλλα φορολογικά κίνητρα, για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλους με ψηλή προστιθέμενη αξία.

  Τρίτο: Φορολογικά κίνητρα ή και φορολογική αμνήστευση επαναπατριζόμενων κεφαλαίων αν και εφόσον τα εν λόγω κεφάλαια θα επενδύονται σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης, θα κατατίθενται στο τραπεζικό σύστημα σε μακροχρόνια βάση ή θα επενδύονται σε κρατικά ομόλογα.

  Τέταρτο:  Η αναθεώρηση, ενοποίηση  και απλοποίηση της φορολογίας ακινήτων με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην Κυπριακή αγορά ακινήτων. Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί όχι με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών επί της εκάστοτε αξίας, αλλά κυρίως με την ουσιαστική διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

  Πέμπτο: Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος που σχετίζεται με την καθυστέρηση στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, μέσω της κατάργησης της διαδικασίας έκδοσης  Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης, και αντί αυτού της άμεσης έκδοσης τίτλων με βάση την Άδεια Διαίρεσης ούτως ώστε το αργότερο με την αποπεράτωση του έργου να υπάρχουν Τίτλοι Ιδιοκτησίας. Με την αποπεράτωση εργασιών, ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να εκδίδει ένα Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Εργασιών και να αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία της τελικής έγκρισης. Νοείται ότι οι τοπικές αρχές θα διατηρούν το απόλυτο δικαίωμα ελέγχου των εν λόγω πιστοποιητικών.

  Έκτο: Η άμεση αμνήστευση υφιστάμενων κτηρίων που δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας με βάση την υφιστάμενη διαδικασία αμνήστευσης, με εξαίρεση αυτά που επηρεάζουν τον χαρακτήρα της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, οι τίτλοι ιδιοκτησίας για την μεγάλη πλειοψηφία των 80,000 μονάδων που παραμένουν χωρίς τίτλο θα μπορέσουν να εκδοθούν και ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 800 εκατομμύρια θα εισρεύσει στα κρατικά ταμεία.

  Μέτρα Στήριξης της Ανάπτυξης (3)

  Πολεοδομικά κίνητρα για ανάπτυξη

  Τα κίνητρα για την ανάπτυξη δεν είναι μόνο φορολογικά, είναι και πολεοδομικά. Προς τούτο προτείνουμε:

  Πρώτο: Την εισαγωγή πολεοδομικής έννοιας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα για μόνιμη εγκατάσταση μεγάλων εταιριών στην Κύπρο.

  Δεύτερο: Την παροχή πολεοδομικών κινήτρων ώστε να καταστούν συμφέρουσες οι επενδύσεις. Να δοθούν «πολεοδομικά πλεονεκτήματα» με σκοπό να προωθηθούν σε ευρεία κλίμακα στοχευμένες αναπτύξεις σε ακίνητα εντός των αστικών κέντρων. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της επένδυσης και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη.

  Για παράδειγμα σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε την κλιμακωτή αύξηση του συντελεστή δόμησης για επενδυτικά έργα μεγάλης αξίας τα οποία θα προσδώσουν στο κράτος σημαντικά ποσά σε ΦΠΑ και θα δημιουργήσουν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας.

  Ενίσχυση των εποπτικών αρχών

  Η ενίσχυση των εποπτικών αρχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι τομείς των επενδυτικών ταμείων και των ΚΕΠΕΥ, αλλά και για να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των ντόπιων και ξένων επενδυτών. Στα πλαίσια αυτά θα προωθηθεί άμεσα η ενοποίηση της εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα (με την εξαίρεση των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων) κάτω από ενιαία εποπτική αρχή.

  Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα

  Για την πιο ταχεία, αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα για τους πολίτες αναπτυξιακή πολιτική απαιτείται η προώθηση Συμπράξεων Ιδιωτικού-Δημόσιου τομέα για υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ενώ η Κύπρος θα αποκτήσει σημαντικές υποδομές τις οποίες έχει ανάγκη. Στις πλείστες περιπτώσεις, χωρίς το κράτος να χρειαστεί να εκταμιεύσει από τα ταμεία του ούτε ένα σεντ. Το παράδειγμα των αεροδρομίων θα πρέπει να επαναληφθεί με λιμάνια, μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, τεχνολογικά πάρκα, κυβερνητικά κτίρια και σωρεία άλλων μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

  Ναυτιλία, Τουρισμός και Υπηρεσίες

  Θεωρούμε πως η Εμπορική Ναυτιλία, ο Τουρισμός και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. 

  Θεωρούμε αναγκαία την χάραξη εθνικής πολιτικής για την πάρα πέρα ανάπτυξη της Κυπριακής Εμπορικής Ναυτιλίας και γενικά της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Το νομοθετικό πλαίσιο και τα φορολογικά κίνητρα πρέπει συνεχώς να εκσυγχρονίζονται ώστε να παραμείνουμε πρωταγωνιστές στον τομέα.

  Η πτωτική πορεία του τουρισμού μας θα πρέπει να αναχαιτισθεί. Μεταξύ άλλων εισηγούμαστε την προσφορά ουσιαστικών πολεοδομικών, οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για να ενθαρρυνθούν επενδύσεις στον τομέα ώστε οι υφιστάμενες τουριστικές μονάδες να αναβαθμιστούν προκειμένου να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και να καταστούν ανταγωνιστικές. Η απόφαση μας είναι να άρουμε τα όποια κωλύματα ώστε να επιτρέπονται και οι μικτές αναπτύξεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

  Άμεση προτεραιότητα μας θα είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος με την αδειοδότηση λειτουργίας αριθμού καζίνο, χωρίς να παραλείπονται τα κίνητρα για τη δημιουργία μαρίνων, θεματικών πάρκων, γηπέδων γκόλφ, κλπ. Πέραν από το αναπτυξιακό όφελος για την οικονομία, τέτοια έργα θα βοηθήσουν και στην εισροή φορολογικών εσόδων για το κράτος.

  Μέτρα Στήριξης της Ανάπτυξης (4)

  Η Κύπρος περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών

  Για να ενισχυθεί η προώθηση της Κύπρου σαν περιφερειακού κέντρου παροχής υπηρεσιών, θα προχωρήσουμε άμεσα στην ίδρυση Συντονιστικού Συμβουλευτικού Φορέα μελέτης των διεθνών τάσεων και εξελίξεων και στην επέκταση του δικτύου συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας

  Πάνω απ’ όλα όμως αυτό που προέχει και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διαφύλαξη και ενίσχυση του τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της Κυπριακής οικονομίας. Θέλουμε μια οικονομία ΑΑΑ και όχι μια οικονομία που αξιολογείται στην κατηγορία των επενδυτικών σκουπιδιών.

  Αναδιάρθρωση αγροτικού τομέα/απασχόληση νέων

  Θα επιδιωχθεί η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα και η απασχόληση των νέων στον τομέα αυτό, με την εισαγωγή πλέγματος κινήτρων που θα προωθούν προϊόντα ψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι και τα βιολογικά

  Δραστική ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

  Η χώρα χρειάζεται προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια με περισσότερη έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες. Τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να προωθήσουν την καινοτομία και να διασφαλίσουν ότι οι νέοι απόφοιτοι θα βρίσκουν δουλειά αντίστοιχη των σπουδών και ικανοτήτων τους.

  Διόρθωση στρεβλώσεων

  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην απαλλαγή της οικονομίας μας από στρεβλώσεις που οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και εμποδίζουν την παραπέρα ανάπτυξη της οικονομίας μας, όπως είναι οι θεσμική δημιουργία μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων και υπερπρονομίων για κάποιες παραγωγικές και μή ομάδες.

  Ο ανταγωνισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο σύμμαχο της ανάπτυξης αλλά και του καταναλωτή. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για να προστατεύεται ο καταναλωτής αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταγωνιστούν λόγω της δημιουργίας καρτέλ και ολιγοπωλίων. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση φαινομένων αύξησης των τιμών των βασικών αγαθών αλλά και υπερβολικών χρεώσεων από διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εν καιρώ κρίσης. Κάτι που δε συναντά κάποιος σε ανεπτυγμένες χώρες.

  Εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος

  Η ανακεφαλαιοποίση του τραπεζικού συστήματος με την υποστήριξη του δημόσιου τομέα, παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, με την υιοθέτηση της αξιοκρατίας, σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων και ορθολογιστικών πρακτικών και την εγκατάλειψη της φιλοσοφίας της χρηματοδοτικής υποστήριξης φίλων και γνωστών. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να δώσουν περισσότερη έμφαση στην μακροοικονομική ανάλυση των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται και των τομέων τους οποίους χρηματοδοτούν και να στηριζονται περισσότερο στην ποιότητα της επένδυσης που θα χρηματοδοτηθεί. Ακόμα θα πρέπει να υπάρξει διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων με την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα των αξιογράφων που απειλεί να εξανεμίσει τις οικονομίες μιας ζωής για πολλούς συνταξιούχους .

  Κίνητρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύει η οικονομία μας, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να στηριχτούν ώστε να καταφέρουν να αντέξουν να ξεπεράσουν την κρίση. Πέρα από τα γενικότερα αναπτυξιακά μέτρα έμφαση θα δοθεί και σε ειδικότερα μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις αυτές, όπως η μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ για απόκτηση της πρώτης επαγγελματικής στέγης στο 5%, όπως ακριβώς συμβαίνει για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας, και η  δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού

  Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο

  Πέραν της ενίσχυσης των υφισταμένων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών του κράτους έφτασε η ώρα για τη δημιουργία θεσμών που θα καταπιαστούν με τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ώρα.

  Προς αυτή τη κατεύθυνση θα προχωρήσουμε στη  δημιουργία ενός Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου το οποίο θα αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες οικονομολόγους και ακαδημαϊκούς και θα υποστηρίζεται από ομάδα επιστημονικών συνεργατών. Που θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση, θα επικουρεί και θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο και τη κυβέρνηση στη διαμόρφωση της εθνικής οικονομικής πολιτικής. Που θα μελετά τις οικονομικές εξελίξεις και τάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και που μέσα από την επιστημονική ανάλυση θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα που στόχο θα έχουν την οικονομική αποδοτικότητα και την ανάπτυξη.