Πρόταση για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τα κυπριακά νοικοκυριά από τα πιο βαριά χρεωμένα στην Ευρώπη

Η οικονομική κρίση έχει ήδη επιδεινώσει την κατάσταση όλων των νοικοκυριών.

Ο κάθε Κύπριος πολίτης - ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενος στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, αυτοεργοδοτούμενος ή μικρομεσαίος επιχειρηματίας - έχει ήδη βιώσει σημαντική μείωση των εισοδημάτων του, αλλά και παράλληλα, μια αύξηση τόσο του κόστους ζωής όσο και των έμμεσων ή άμεσων φορολογικών βαρών. Μάλιστα, λόγω και των επιπρόσθετων μέτρων τα οποία λόγω μνημονίου θα εφαρμοστούν,  θα υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση και συρρίκνωση του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος.

Αυτή η δύσκολη οικονομική κατάσταση βρίσκει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, να είναι από τα πιο βαριά χρεωμένα στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, με βάση τα διαθέσιμα μέχρι τα τέλη του 2011 στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα Κυπριακά νοικοκυριά χρωστούν 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ και οι Κυπριακές επιχειρήσεις άλλα 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σε ποσοστό που συνολικά φθάνει το 292% του ΑΕΠ της χώρας. Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, τα ποσά αυτά έχουν, δυστυχώς, αυξηθεί λόγω της χειροτέρευσης της οικονομικής κατάστασης του τόπου και της ενίσχυσης της αβεβαιότητας για την αρνητική πορεία της και στους επόμενους μήνες. Σχετική, είναι και η καταγραφή ενός υψηλότατου όσο και πρωτόγνωρου ποσοστού ανεργίας που ανεβάζει τους άνεργους στις 40 χιλιάδες περίπου, με αυξητικές, μάλιστα, τάσεις, καθώς και το κλείσιμο εκατοντάδων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Αύξηση του δανειστικού επιτοκίου

Εξαιτίας των ανωτέρω, όπως και λόγω της σημαντικής αύξησης του δανειστικού επιτοκίου, ημέρα με την ημέρα διογκώνεται ο αριθμός των συμπατριωτών μας που δεν δύνανται να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ένα οικονομικό πρόβλημα μετατρέπεται σε βαθύτατα κοινωνικό.

Έχω πλήρη επίγνωση των κανόνων της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, όπως και ξεκάθαρη εικόνα για τις πρόνοιες του μνημονίου που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις άλλες παραμέτρους.

Για να μην αυξηθούν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κατ’ επέκταση, τα επιπρόσθετα αναγκαία για την βιωσιμότητα των τραπεζών κεφάλαια, πράγμα που θα μας οδηγήσει σε ένα ατέλειωτο φαύλο κύκλο, δεσμεύομαι ότι:

Επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων

  Σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα και κατά κύριο λόγο, με τις δυο μεγάλες τράπεζες οι οποίες ζήτησαν κρατική στήριξη, θα επιδιώξω όπως οι τράπεζες, ως πρώτο μέτρο, επιμηκύνουν με νόμιμο και  συμβατό με την λειτουργία τους, τρόπο, την περίοδο αποπληρωμής των δανείων, με την πλήρη έγκριση των εποπτικών αρχών.

   Εννοείται ότι η επιμήκυνση αυτή, θα αφορά δάνεια που καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και επομένως δεν δημιουργούν πιστοδοτικούς κινδύνους. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για ένα σοβαρό και πλήρως αιτιολογημένο υπό τις συνθήκες μέτρο ανακούφισης των πολιτών, αφού με την εφαρμογή του θα μειωθεί το ύψος των μηνιαίων και ετήσιων δόσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, προς βελτίωση και του γενικού οικονομικού κλίματος. Ανάλογης προσοχής, στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής, θα τύχει και το ενδεχόμενο ρύθμισης της καταβολής μόνο των τόκων του δανείου για συγκεκριμένο διάστημα, δίνοντας μια περίοδο χάριτος για τις δόσεις, εφόσον, πάντοτε, το δάνειο θα είναι πλήρως εξασφαλισμένο, ενώ, πρόσθετα, θα υπάρχει βεβαίωση της δυνατότητας του δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο του χωρίς να προστίθεται επιβάρυνση στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

   Ρύθμιση για όσους απώλεσαν το εισόδημα τους

   Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εισαχθεί και ένα σχέδιο κλιμακωτής αύξησης των δόσεων ενός δανείου, ώστε για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, που προβλέπεται ότι θα είναι δύσκολα, η δόση να είναι χαμηλή και να αυξάνεται σταδιακά καθώς θα βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα της χώρας.

    Θα επιδιώξω επίσης - συνεργαζόμενος με τους Προέδρους και Πρωθυπουργούς των κρατών – μελών της Ευρωζώνης που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα - να επιτύχω και συγκεκριμένη ρύθμιση για όσους απώλεσαν το εισόδημα τους λόγω της ανεργίας.

     Στο πλαίσιο αυτό, ένα πιθανό μέτρο είναι η προσωρινή αναστολή της καταβολής των δόσεων από τους άνεργους, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο εισόδημα.

     Ενίσχυση της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα

      Τρίτον, ύψιστη προτεραιότητα μου θα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα για να μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας.

       Γνωρίζω τις δυσκολίες, αλλά πιστεύω πως με τον τερματισμό της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, καθώς και με τη συνειδητή επιδίωξη καλλιέργειας θετικού επιχειρηματικού κλίματος, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε σημαντικές ξένες επενδύσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και παράλληλα, στον εξορθολογισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, που θα έχει εν τω μεταξύ ενισχυθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με τα αναγκαία κεφάλαια.

       Με τα μέτρα αυτά, όπως και με άλλα που θα εξεταστούν και θα ανακοινωθούν στην πορεία, στόχος μου είναι, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, να συμβάλω αποφασιστικά στην ανακούφιση ιδιαίτερα των συμπατριωτών μας εκείνων που δοκιμάζονται σοβαρά από την οικονομική κρίση με κίνδυνο πολλοί να απωλέσουν ακόμη και τα σπίτια τους. Ενώ, από την άλλη, να βοηθήσω αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν σύντομα την αναγέννηση της οικονομίας μας ώστε με περισσότερη αισιοδοξία και σιγουριά να ατενίζουμε στο μέλλον.