Ειδικό Σύμφωνο για τη Νέα Γενιά

Το μέλλον ανήκει στους νέους

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση πως μια κοινωνία που δεν επενδύει στη νέα γενιά, είναι μια κοινωνία χωρίς μέλλον. Γιατί το μέλλον ανήκει στους νέους. Και το μέλλον πρέπει να το διαμορφώσουμε σήμερα, με τους νέους στη πρώτη γραμμή.  

Είναι για μένα βασική αρχή πως όλα όσα αφορούν τους νέους θα πρέπει να συναποφασίζονται με τους  νέους. Όπως επίσης και ότι μια συγκροτημένη πολιτική για το μέλλον, δεν μπορεί παρά να έχει στο επίκεντρο τους νέους.

Άλλωστε, οι νέοι είναι αυτοί που περισσότερο από όλους πληρώνουν το κόστος της κρίσης. Γι’ αυτό και χρειάζεται να διασφαλίσουμε, ότι παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες,  η κυβέρνηση θα βρει τους αναγκαίους πόρους για  στήριξη της νέας γενιάς. Αυτό αποτελεί μια μένα ρητή δέσμευση. Την ίδια ώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι από εδώ και πέρα, οι νέοι δεν πρόκειται να υποστούν ξανά τις συνέπειες ανεύθυνων πολιτικών.

Αυτό προϋποθέτει ότι το σχέδιο μας για τη νεολαία θα πρέπει να διαπερνά οριζόντια όλο το φάσμα των κυβερνητικών πολιτικών, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το κατά πόσον είναι φιλικές προς τη νεολαία. Και αυτό σημαίνει τρία κυρίως πράγματα. Πρώτο, ότι δεν διακυβεύουν το συμφέρον της νέας γενιάς, μέσα από την αδράνεια και την αναβλητικότητα, μεταθέτοντας τη λύση διαχρονικών προβλημάτων στο μέλλον. Δεύτερο, ότι δεν μεταφέρουν οικονομικά βάρη από το σήμερα στο αύριο,  επιφορτώνοντας  με χρέη τους αυριανούς πολίτες. Και τρίτο, ότι δεν κατασπαταλούν αλόγιστα τους φυσικούς πόρους και δεν επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον εις βάρος των μελλοντικών γενεών.

Αύξηση μέχρι 1% στις δαπάνες για πολιτικές που αφορούν τους νέους

Γι’ αυτό, έχουμε αποφασίσει πως αναπόσπαστο τμήμα του Κοινωνικού μας Συμβολαίου με τους πολίτες, θα αποτελεί ένα ειδικό Σύμφωνο για τη Νέα Γενιά.  Το Σύμφωνο αυτό δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη βαθιά πολιτική και ηθική μου δέσμευση απέναντι στους νέους.  Εκφράζει και την ισχυρή μου πολιτική βούληση να τους καταστήσω συμμέτοχους και συνδιαμορφωτές, για να οικοδομήσουμε μαζί την Κύπρο του αύριο.

Ως πρώτο δείγμα της αποφασιστικότητας μου αυτής και προκειμένου να στηρίξω έμπρακτα τη νέα γενιά,  δεσμεύομαι όπως αυξήσω μέχρι 1%, μέσα από αναδιανομή κονδυλιών, τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για πολιτικές που   αφορούν τους νέους. Αυτό θα αφορά κυρίως τους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της νεανικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος «Εγγύησης για τη Νεολαία», με βάση και τις πρόσφατες κατευθύνσεις της Ε.Ε..

Υφυπουργείο για θέματα Νεολαίας

Για τον καλύτερο συντονισμό, τη συνεχή  παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος μας καθώς και την άσκηση ουσιαστικού και συνεχούς συμβουλευτικού ρόλου για τα ζητήματα νεολαίας, προτίθεμαι να αναβαθμίσω τη σημερινή δομή του Οργανισμού Νεολαίας, που θα τεθεί υπό την πολιτική εποπτεία Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Νεολαίας.

Την ίδια ώρα, δέσμευση μου είναι η θεσμική αναβάθμιση και οικονομική στήριξη του Συμβουλίου Νεολαίας, έτσι που ο μη κυβερνητικός τομέας να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα και αυτόνομα τον πολύ σημαντικό του ρόλο.

Οι νέοι συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές

Το Σύμφωνο για τη Νέα Γενιά, που παρουσιάζουμε σήμερα, δεν αποτελεί παρά την αρχή μιας νέας σχέσης που θέλω να οικοδομήσω με τους νέους. Μιας σχέσης αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής. Γι’ αυτό και θεμέλιο αυτού του Συμφώνου αποτελεί η έννοια της διαβούλευσης, με στόχο τη συνδιαμόρφωση πολιτικών.

Θέλω να δώσω βήμα έκφρασης σε κάθε νέα και νέο. Θέλω να ακούσω ιδιαίτερα τη φωνή όλων όσοι παραμένουν μακριά από την πολιτική, απογοητευμένοι - και δικαιολογημένα – από τα κόμματα και τους πολιτικούς. Θέλω να ξέρουν πως για μένα προσωπικά, και για την αυριανή κυβέρνηση, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα να κερδίσουμε  ξανά την εμπιστοσύνη τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε συστηματικά. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, αποτελεί άλλωστε, απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου  να έχει επιτυχία το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο. Οι καλύτεροι μας σύμμαχοι για να αλλάξουμε τα πράγματα, δεν μπορεί να είναι άλλοι, από τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας.

Θέλοντας και συμβολικά να τονίσω τη σημασία που αποδίδω σ’ αυτό, από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης θα καθιερωθεί  παγκύπρια «Ημέρα Διαβούλευσης». Κατά τη μέρα αυτή, θα πραγματοποιούνται  διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις με συμμετοχή σχολείων, ΜΚΟ νεολαίας, κέντρων νεότητας και οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε όλη την επικράτεια της χώρας και στην οποία θα συζητούνται ζητήματα και προτεινόμενες πολιτικές που αφορούν τη νέα γενιά. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδω και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει τόσο η ΠΟΦΕΝ, όσο και ΠΣΕΜ, προς αυτή την κατεύθυνση.  Παράλληλα, ο ανοικτός αυτός διάλογος, στον οποίο θα συμμετέχουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος, θα επεκτείνεται και στο διαδίκτυο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους νέους μας, είτε βρίσκονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Το εισαγωγικό video της θεματικής ενότητας "Σύμφωνο για τη Νέα Γενιά" 19/12/2012

Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των νέων

Η αρχή της διαβούλευσης αποτελεί την αφετηρία της νέας σχέσης που θέλουμε να οικοδομήσουμε με τη νέα γενιά. Γνωρίζουμε, όμως, πως πρέπει να πράξουμε πολύ περισσότερα για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους.

Γι’ αυτό και έχω θέσει ως προμετωπίδα του κυβερνητικού μου προγράμματος μια σειρά θεσμικών  αλλαγών που θα εκσυγχρονίζουν το πολιτικό σύστημα και θα εμβαθύνουν την δημοκρατία μας. Και είναι σ’ αυτά ακριβώς τα μέτρα που προτείνουμε, που θα ήθελα πρώτα να κάνω αναφορά.

Ο πρώτος πυλώνας αυτών των θεσμικών αλλαγών στηρίζεται στην έννοια της πολιτικής ευθύνης και της πολιτικής λογοδοσίας. Για να μας εμπιστευτούν οι πολίτες, θα πρέπει εμείς οι  πολιτικοί να καταστούμε περισσότερο υπόλογοι, γι’ αυτά που κάνουμε αλλά και γι’ αυτά που δεν κάνουμε.

Γι’ αυτό και δεσμεύομαι για την άμεση θεσμοθέτηση των ευθυνών του Προέδρου, των Υπουργών και πολιτειακών αξιωματούχων για αστικές και ποινικές ευθύνες που τυχόν φέρουν.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την πάταξη της διαπλοκής, της διαφθοράς και των κατεστημένων. Είναι γι’ αυτό που καθοριστικός όρος επιτυχίας μιας ανάλογης πολιτικής στόχευσης είναι η ανανέωση. Και πάλι δεν αναφέρομαι σε λεκτικές διακηρύξεις. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές, όπως o περιορισμός των θητειών εκλεγμένων πολιτειακών αξιωματούχων.  Για τον πρόεδρο θα τεθεί ανώτατο όριο οι δύο συνεχείς θητείες, όπως το ίδιο επίσης και για τους δημάρχους. Για τους βουλευτές και τους δημοτικούς συμβούλους ανώτατο όριο θα αποτελούν οι τρεις συνεχείς θητείες. Ανάλογες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για τους κοινοτάρχες και κοινοτικούς συμβούλους.

Παράλληλα, για την πάταξη της διαφθοράς και την καθιέρωση κανόνων διαφάνειας στο δημόσιο βίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την ουσιαστική εφαρμογή του Πόθεν Έσχες.  Γι’ αυτό και δεσμεύομαι για:

 • τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των πολιτειακών αξιωματούχων και ανώτατων διοικητικών στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα να δημοσιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, καθώς και τη σύσταση ειδικού σώματος εγκεκριμένων λογιστών – ελεγκτών, ως ανεξάρτητης αρχής ελέγχου.

Ο τρίτος πυλώνας των προτάσεων μας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, αφορά την ενίσχυση ανεξάρτητων θεσμών και διαδικασιών, κατά τρόπο που να ενισχύουν και να διασφαλίζουν την ισοπολιτεία και την αξιοκρατία.

Προς αποφασιστική  αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αλλά και για κατάργηση ενός συστήματος που στηριζόταν στην ημετεροκρατία για το διαμοιρασμό θέσεων, δεσμεύομαι συγκεκριμένα ότι:

 •  οι διορισμοί μελών σε νευραλγικές Επιτροπές του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως των  μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, θα γίνονται με βάση κριτήρια  (που αφορούν τα σχετικά με τη θέση προσόντα) και κατόπιν διαβούλευσης με τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
 • θα θεσμοθετηθούν Επιτροπές Προσλήψεων και Προαγωγών σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς, με βάση τα όσα θα ισχύουν από τούδε και στο εξής, για τις Επιτροπές Δημόσιας ή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
 • θα τροποποιηθεί η υφιστάμενη διαδικασίας προσλήψεων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα έτσι που η βαρύτητα της προσωπικής συνέντευξης να επικεντρωθεί στο να εγκρίνει ή να απορρίψει ένα διορισμό με βάση απόλυτα αντικειμενικά δεδομένα (π.χ. γραπτή εξέταση, πτυχία). Εξαίρεση σ’ αυτό τον κανόνα μπορούν να υπάρξουν σε συγκεκριμένους κλάδους όπου αυτό απαιτείται με βάση τα καθήκοντα της θέσης. Σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα, είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα αποκαθιστούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, αξιοκρατίας και ισοπολιτείας. 

Την ίδια ώρα προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια η κυβέρνηση μας θα καθιερώσει

 • την  υποχρέωση γνωστοποίησης από τις ανεξάρτητες επιτροπές διορισμού, προαγωγής και μεταθέσεων  (όπως η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πλήρους αιτιολογημένης απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 • την άμεση δημοσιοποίηση μέσω διαδικτύου οποιοδήποτε διορισμών από καταλόγους  διοριστέων για πλήρωση έκτακτων αναγκών (συμβασιούχοι, έκτακτοι, αντικαταστάτες).

Όλα όσα έχω πει μέχρι τώρα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξοπλίσουμε το κράτος μας με νέες δομές και εργαλεία που θα το καταστήσουν πιο φιλικό και περισσότερο εξυπηρετικό για τον πολίτη. Αλλά και που θα δημιουργούν το απαραίτητο κοινωνικό κεφάλαιο εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Κύπρο του 2020.

Γι’ αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης έχουμε εργαστεί συστηματικά, μαζί με ένα ισχυρό επιτελείο ειδικών, για να επεξεργαστούμε και να  διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, από το Α μέχρι το Ω. Με κοστολογημένες προτάσεις, με τεκμηριωμένα στοιχεία και συγκεκριμένο πρόγραμμα  υλοποίησης βάσει χρονοδιαγραμμάτων.

Είναι μέσα από την συνολική και πιστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος που θα πετύχουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ανάπτυξη και για νέες θέσεις εργασίας.

Έχουμε, όμως, επεξεργαστεί και συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν ειδικά τη νέα γενιά. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ μόνο σε μερικές απ’ αυτές.

Δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας

Το πρώτο μεγάλο μέτωπο στο οποίο θα μεταφέρουμε όλες μας τις δυνάμεις είναι το μέτωπο της ανεργίας. Είναι η πιο κρίσιμη συνέπεια της οικονομικής κρίσης η οποία προσλαμβάνει πολλαπλές κοινωνικές προεκτάσεις.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί το  πρώτιστο μου μέλημα, την πρώτη μου προτεραιότητα.

 • Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  

Επιβάλλεται να προχωρήσουμε με άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η πρώτη κατεύθυνση στην οποία θα στοχεύσουμε είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ενισχύει τη νεανική επιχειρηματικότητα.   Γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε άμεσα:

-στη δημιουργία Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας, μέσα από την μετεξέλιξη των Κέντρων Πληροφόρησης του Οργανισμού Νεολαίας σε όλες τις πόλεις. Η σημερινή λειτουργία των κέντρων αυτών δεν εξυπηρετεί πλέον τον αρχικό λόγο της δημιουργίας τους, γι’ αυτό και παραμένουν αναξιοποίητα. Αποστολή του νέου αυτού θεσμού  θα είναι η υποστήριξη των νέων που θέλουν να αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία και η προώθηση επιχειρηματικής κουλτούρας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν προαξιολόγηση της ιδέας, καθοδήγηση στη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, παροχή πληροφοριών για προγράμματα χρηματοδότησης (εθνικά και κοινοτικά), νομική καθοδήγηση, σύνδεση με άλλους επιχειρηματικούς φορείς και ενώσεις. 

-στην αύξηση των κονδυλίων και στην αναθεώρηση και  ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας αλλά και στην  παροχή  φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων, όπως για παράδειγμα, τη μείωση  του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για πρώτη επαγγελματική στέγη στο 5%.

-Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που θα προωθήσουμε και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες είναι το Σχέδιο «Δεύτερη Ευκαιρία». Το σχέδιο αυτό στηρίζεται στη εμπειρική διαπίστωση ότι πολλές φορές μια πρώτη αποτυχία μπορεί να αποβεί αποτρεπτικός παράγοντας για ένα νέο στο να αναλάβει οποιαδήποτε νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία.  Το σχέδιο θα παρέχει προστατευτικά μέτρα και άλλα εξειδικευμένα κίνητρα, στη βάση οικονομικών κριτηρίων, έτσι που να μειώνει την πιθανότητα μια πρώτη επιχειρηματική αποτυχία ενός νέου να αποτελέσει οριστικό εμπόδιο για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

-Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στους νέους μας που ζουν στην ύπαιθρο ή επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν στην ύπαιθρο και στα χωριά τους. Γι' αυτό και θα πρέπει, τόσο το σχέδιο για τη νεανική επιχειρηματικότητα, όσο και το σχέδιο για τον αγροτουρισμό, να αξιολογηθούν και ως προς αυτή τη διάσταση, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά και πιο προσιτά  για απορρόφηση κονδυλίων.

Επένδυση στην Έρευνα

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στο τομέα της έρευνας. Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για τη νέα κυβέρνηση. Σε μια περίοδο κρίσης θα πρέπει να επενδύσουμε στο ψηλό  επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου μας δυναμικού. Εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς, δεν έχουμε δώσει την απαραίτητη προσοχή στο τομέα της έρευνας, παρά την προτεραιότητα που δίδεται σ’ αυτό από την Ε.Ε..

Επένδυση στην έρευνα  δεν σημαίνει απλώς δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες. Σημαίνει δημιουργία μηχανισμών και προϋποθέσεων για τη συνεχή  παραγωγή νέων θέσεων εργασίας. Η πατρίδα μας διαθέτει λαμπρούς νέους επιστήμονες που παραμένουν στο εξωτερικό γιατί η Κύπρος δεν τους παρέχει τις προϋποθέσεις για να μεταφέρουν την έρευνα τους στην Κύπρο.  Θα πρέπει συνεπώς  να δοθούν κίνητρα.

Στόχος μας θα είναι να αυξήσουμε σταδιακά τις δαπάνες για την έρευνα προκειμένου να ανταποκριθούμε και στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Παράλληλα θα ενισχύσουμε και θα ενθαρρύνουμε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άντληση κονδυλίων. Για το σκοπό αυτό το σημερινό Γραφείο Προγραμματισμού θα μετεξελιχθεί σε Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση

Έχει αποδειχθεί ότι το ζήτημα της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης είναι εξαιρετικά σημαντικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταβολές στην αγορά εργασίας και η προσαρμογή στις νέες ανάγκες. Τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, έτσι ώστε να εξοπλίζουν τους νέους με τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για ευκολότερη ένταξη στην αγορά εργασίας. Για την προώθηση αυτού του στόχου:

Θα εφαρμόσουμε μια αξιόπιστη και ορθολογική πολιτική επαγγελματικού προσανατολισμού, που θα παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες για τις δυνατότητες εργοδότησης στην ευρύτερη αγορά εργασίας αλλά και την αναβάθμιση του κύρους και του περιεχομένου της τεχνικής εκπαίδευσης και των τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι συνεχώς διαμορφούμενες ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και του κράτους ως προς την ανάπτυξη των διαφόρων κλάδων σπουδών, χωρίς ποτέ αυτό να αναιρεί τη  διασφάλιση του ατομικού δικαιώματος να ακολουθεί κανείς τον κλάδο σπουδών της επιλογής του,  έχοντας όμως πλήρη επίγνωση των προοπτικών εργοδότησής του.

Για την προώθηση της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, με στόχο την προώθηση καλύτερων προοπτικών  απασχόλησης, θα προωθήσουμε επίσης:

την υποστήριξη προγραμμάτων ανταλλαγής μεταξύ των νέων, με έμφαση σε δραστηριότητες και εμπειρίες δημιουργικότητας και καινοτομιών στο χώρο εργασίας, καθώς και την προώθηση νέων ευκαιριών για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (internships).

τη δημιουργία μηχανισμών που θα ενθαρρύνουν και θα αναγνωρίζουν τον εθελοντισμό και τη μη τυπική εκπαίδευση (αποτελεί άλλωστε και ευρωπαϊκή μας δέσμευση), ως συστατικό πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας, η οποία να λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν.

την ενίσχυση και αύξηση των εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης για νέους εργαζόμενους από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και την ενίσχυση των υφιστάμενων κινήτρων προς ιδιώτες για εργοδότηση νέων άνεργων.

Επενδύοντας στην παιδεία

Στο επίκεντρο της προσοχής μας βρίσκεται η παιδεία. Θέλουμε να δώσουμε όλα τα εφόδια στους νέους μας προκειμένου να ανταγωνιστούν με ίσους όρους τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Την ίδια στιγμή θέλουμε να αναδείξουμε την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας μας με ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, στις αξίες της ελληνοχριστιανικής μας παράδοσης καθώς και στον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την  ανοχή και τη συνεργασία.  Στο πρόγραμμά μου για την Παιδεία καταγράφονται αναλυτικά οι δεσμεύσεις στο κεφάλαιο αυτό. Γι’ αυτό θα περιοριστώ εδώ σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση μας, σε σχέση κυρίως με τους φοιτητές και τους μαθητές.

 • Αποτελεί γεγονός, δυστυχώς, πως η οικονομική κρίση οδηγεί αρκετούς φοιτητές στο να διακόψουν τις σπουδές τους. Γι’ αυτό και ένα πρώτο έκτακτο μέτρο που θα λάβουμε είναι η   ειδική ενίσχυση του πακέτου φοιτητικής μέριμνας για εκείνους τους φοιτητές που ανήκουν στις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού.
 • Την ίδια ώρα θα διασφαλίσουμε την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας σ’ ότι αφορά το ζήτημα της αύξησης των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
 • Στόχος μας είναι επίσης, το συντομότερο δυνατό και μόλις οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, να επαναφέρουμε το μέτρο για  επιχορήγηση μέρους ή του συνόλου του κόστους αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές, με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Μέσα στις προτεραιότητες μας είναι επίσης:

 • η προώθηση σχεδίου αξιοποίησης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων κόμβων ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (wi-fi hot spots), τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν όλοι οι Κύπριοι νέοι ηλικίας 13-26 ετών (κάτοχοι κάρτας νέων).
 • η κατόπιν αξιολόγησης ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Μουσικών και Αθλητικών Σχολείων καθώς και η δημιουργία πρότυπων σχολείων στα οποία θα δοκιμάζονται και θα προωθούνται καινοτομίες για αποτελεσματική σύγχρονη εκπαίδευση.
 • η προώθηση περιφερειακών πολιτιστικών εργαστηρίων στα οποία οι νέοι θα μπορούν οι ίδιοι να γίνονται συμμέτοχοι στην καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και η ενίσχυση της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
 • η διεύρυνση του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου έτσι που οι σχολικές μονάδες να είναι στη διάθεση των νέων για χρήση και για άθληση, ειδικά κατά την θερινή περίοδο.
 • η ανάπτυξη και ενίσχυση των Μεταλυκειακών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • η προώθηση της εκμάθησης μέσω του διαδικτύου (e-learning), ειδικά για τη διάσωση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στο χώρο των αποδήμων νέων.
 • η ενίσχυση της διαδικασίας διαβούλευσης με τα συλλογικά   όργανα εκπροσώπησης των μαθητών και διεύρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής όλων των μαθητών στις διαδικασίες ανάδειξης των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης τους (ΕΣΕΜ και ΠΣΕΜ), μέσα από την συμμμετοχή σε αυτές και όλων των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
Συμφιλιώνοντας την Επαγγελματική και Οικογενειακή ζωή

Ανάμεσα στις κεντρικές μας προτεραιότητες είναι να προσφέρουμε στήριξη στην οικογένεια. Η ουσιαστική  δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας και παράλληλης επαγγελματικής καριέρας δεν πρέπει να αποτελεί δίλημμα για κανένα νέο ή νέα.

Γι’ αυτό και προτείνουμε:

 • τη δημιουργία εξειδικευμένων δομών, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, μέσα από τις οποίες θα χαράσσεται συγκεκριμένη πολιτική για τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας.
 • την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί της άδειας μητρότητας, έτσι ώστε να εισάγεται ο αντίστοιχος θεσμός της άδειας πατρότητας, με όλα τα αντίστοιχα ωφελήματα. Στόχος, να δίνεται η δυνατότητα σε ένα ζευγάρι μετά την τεκνοποίηση, να επιλέγει εάν επιθυμεί να κάνει χρήση της άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας. Να δίνεται επίσης, η δυνατότητα επιλογής της γονικής άδειας εξ ημισείας.
 • τη δημιουργία υποδομών φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων, όπως επίσης και την παροχή κινήτρων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων/ ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που θα χαρακτηρίζονται από ευκολότερη πρόσβαση,  αυξημένη ποιότητα και προσιτό κόστος.
 • την ανάπτυξη νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας με την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου για διευκόλυνση των εργαζομένων στις περιπτώσεις σημαντικών οικογενειακών υποχρεώσεων, αλλά και τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι (τηλεργασία), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • τη διεκδίκηση και εξασφάλιση Κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών που αφορούν τη μελέτη και εξεύρεση νέων τρόπων προώθησης της συμφιλίωσης, σε επίπεδο επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων.
 • τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας παροχής πρωτοβάθμιων νομικών συμβουλών σε νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών, μέσα από την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πρόληψης και Παροχής Συμβουλευτικών του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Οι νομικές συμβουλές θα αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και οικογενειακής βίας, νεανικής παραβατικότητας (εκτενής αναφορά ειδικά στα ζητήματα νεανικής παραβατικότητας  αλλά και στο κρίσιμο ζήτημα των ναρκωτικών γίνονται σε άλλη ενότητα του προγράμματος διακυβέρνησης).
Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε!

Αγαπημένες μου νέες και νέοι,

Τα όσα έχω αναφέρει αποτελούν ενδεικτικές μόνο επικεφαλίδες του προγράμματος μας.  Όπως έχω ήδη πει, άλλωστε, ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη νεολαία δεν μπορεί παρά να διαπερνά  οριζόντια όλο το φάσμα των κυβερνητικών πολιτικών. 

Η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαγενεακή δικαιοσύνη αποτελούν  βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής μας, που οριοθετείται από την ανάγκη όλες οι πολιτικές του κράτους, να διασφαλίζουν ότι δεν υπονομεύεται το μέλλον των νέων για εξυπηρέτηση των όποιων πρόσκαιρων ευκαιριακών σκοπιμοτήτων.

Η οικονομική κρίση που τόσο έντονα βιώνει ο τόπος μας σήμερα, σηματοδοτεί και το τέλος ενός ιστορικού κύκλου.  Το μοντέλο κράτους που ξέραμε μέχρι σήμερα έχει πια φτάσει στα όρια του. Ότι ήταν να προσφέρει, το έχει προσφέρει. Το μέλλον δεν μπορεί να το κερδίσουμε με τα εργαλεία του χθες. Πρέπει, λοιπόν, με αυτοκριτική διάθεση, να επιδείξουμε την αναγκαία πολιτική βούληση για τομές και μεταρρυθμίσεις. Για ρήξη με κατεστημένα και για αλλαγή νοοτροπίας.

Είμαι έτοιμος να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, αν λαός μου δώσει την εντολή, αν εσείς πρωτίστως, το θελήσετε. Και  σ’ αυτή την προσπάθεια σας προσκαλώ να είστε συνδιαμορφωτές και συνοδοιπόροι. 

Είμαι βαθιά πεπεισμένος πως ενώνοντας δυνάμεις, με αποφασιστικότητα και σχέδιο, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις γρήγορης εξόδου από την κρίση. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά συνθήκες ανάπτυξης, δημιουργίας και προοπτικής για τη νέα γενιά.

Έχω απόλυτη πίστη στις δυνατότητες και στο αίσθημα ευθύνης του λαού μας. Πριν και πάνω απ’ όλα όμως πιστεύω στους νέους.

Θέλω να προσκαλέσω τη καθεμιά και το καθένα από εσάς ξεχωριστά  να συμμετάσχετε ενεργά σ’ αυτή τη κοινή πορεία  που έχει ήδη ξεκινήσει, για να δημιουργήσουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον για το τόπο μας, για να κάνουμε ξανά την Κύπρο μας περήφανη.

Είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε! Να είστε βέβαιοι! Στις 17 του Φλεβάρη μια νέα εποχή ξεκινά για την Κύπρο. Και στη νέα εποχή σας θέλω να είστε πρωταγωνιστές!