Εκπαιδευτική Πολιτική

Να δώσουμε όραμα

Η παρουσίαση των προγραμματικών μας θέσεων για την παιδεία, γίνεται στην πιο κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας, μετά το 1974. Πιστεύω βαθιά πως χρειάζεται μια νέα εκπαιδευτική πολιτική που να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να δώσουμε όραμα, χειροπιαστή ελπίδα στους νέους και στις νέες μας που βιώνουν τις σκληρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας.

Η Κύπρος έχει ανάγκη από μία σύγχρονη παιδεία με θεμέλια την πολιτισμική ιστορική συνέχεια και τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Μία νέα ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να αναβαθμίζει τόσο τις υποδομές όσο και το ανθρώπινο δυναμικό. Να ισχυροποιεί την ιστορική ταυτότητα και την εθνική συνείδηση. Και να συνδέει την απόκτηση γνώσης από τους νέους ανθρώπους με τις πραγματικές ανάγκες του σήμερα και του αύριο στην αγορά εργασίας.

Πέντε άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής

Οι πέντε άξονες της εκπαιδευτικής μας πολιτικής είναι:

1.      Ανάπτυξη, Επιμόρφωση και Ποιοτική αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης,

2.      Εκσυγχρονισμός Διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων,

3.      Αναβάθμιση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας  της εκπαίδευσης,

4.      Στήριξη και ενίσχυση του κάθε εκπαιδευόμενου και αναγνώριση της διαφορετικότητας,

5.      Ενίσχυση και αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άξονας πρώτος:

Ανάπτυξη, Επιμόρφωση και Ποιοτική αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης, μέσα από:

1.      Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου,

2.      Την ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση,  Επαγγελματική Ανάπτυξη και Διά Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών, κατά κύριο λόγο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, εκεί όπου πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι αδυναμίες,

3.      Την εισαγωγή νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών, με τρόπο που να μην αδικούνται οι παλαιότεροι, αλλά να έχουν ευκαιρίες και οι νεότεροι.

O εκσυγχρονισμός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μέσα από διαδικασίες ανάπτυξης και αυτοαξιολόγησης είναι ο βασικός άξονας της μεταρρύθμισης. Επιπλέον, η συνεχής και απρόσκοπτη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας και η παροχή κινήτρων για τη δια βίου μάθησή τους, είναι ένας κύριος στόχος της πολιτικής μας. Μην ξεχνούμε, επίσης,  ότι τόσο το υφιστάμενο πλαίσιο προσλήψεων όσο και το σύστημα προαγωγών πάσχουν από εγγενείς αδυναμίες, τις οποίες οφείλουμε και δεσμευόμαστε να ξεπεράσουμε καθιερώνοντας αξιοκρατικές και εναλλακτικές λύσεις.

Άξονας δεύτερος:

Eκσυγχρονισμός Διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων, μέσα από:

1.      Μερική παιδαγωγική και διοικητική αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και Αποκέντρωση και εκχώρηση εξουσιών, τόσο στα επαρχιακά γραφεία όσο και στη σχολική μονάδα,

2.      Δικαίωμα επιλογής στη σχολική μονάδα και σε συμπλέγματα συνεργασίας σχολικών μονάδων των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία θα συμμετέχουν,

3.      Πλήρη διαφάνεια στον τρόπο επιλογής των αντικαταστατών και έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, μέσα από την εφαρμογή μοντέλου ηλεκτρονικής διαδικασίας, που βάζει τέλος στη γραφειοκρατία και στην αδιαφάνεια  και μειώνει το διοικητικό κόστος.

Η γραφειοκρατία φίλες και φίλοι, είναι μία μεγάλη πληγή.  Ήρθε όμως η ώρα να περάσουμε από τη διαπίστωση στη συλλογική δράση για τον περιορισμό της. Είναι ένα σημαντικό, πρακτικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση η διοικητική αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και η προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να σταματήσουν επιτέλους οι διευθύνσεις των σχολείων να είναι γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας!

Άξονας τρίτος:

Αναβάθμιση του Περιεχομένoυ και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης

Γι’ αυτό θα εφαρμόσουμε:

1.      Έγκαιρο, αξιόπιστο και επικαιροποιημένο επαγγελματικό προσανατολισμό,

2.      Αναδόμηση και Εκσυγχρονισμό των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων, με έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και δια βίου μάθηση,

3.      Αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης με:

            i. Δημιουργία ανεξάρτητων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

             ii.Δημιουργία Εσπερινών Τεχνικών Σχολών σε όλες τις πόλεις

   4.      Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας,

   5.      Δημιουργία πειραματικών σχολείων στα οποία θα δοκιμάζονται και προωθούνται καινοτομίες για αποτελεσματική σύγχρονη εκπαίδευση,

   6.      Αναμόρφωση του Ολοήμερου Σχολείου, με βάση αξιολογήσεις οι οποίες ουδέποτε αξιοποιήθηκαν,

   7.      Βελτίωση της Ειδικής Εκπαίδευσης,

   8.      Διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των διδακτικών εγχειριδίων και υλικών,

   9.      Ενίσχυση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

   Άξονας τρίτος (μέρος 2ο):

   Η επιτυχία μίας κοινωνίας κρίνεται πλέον από το αν η πολιτεία μπορεί να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα, στάσεις και εφόδια γνώσης στους νέους ανθρώπους, στη βάση της στρατηγικής ανάπτυξης της οικονομίας, των αναγκών απασχόλησης αλλά και των δυνατοτήτων ολοκλήρωσης υγιών, σκεφτόμενων και ενεργών πολιτών.

   Προτείνουμε λοιπόν έγκαιρο, αξιόπιστο και επικαιροποιημένο επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τον οποίο δίνονται ολοκληρωμένες πληροφορίες για τις δυνατότητες εργοδότησης, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα στην ευρύτερη αγορά εργασίας, καθώς και αναβάθμιση του κύρους και του περιεχομένου της τεχνικής εκπαίδευσης και των τεχνικών επαγγελμάτων.

   Είναι αυτονόητο ότι ο κάθε νέος δικαιούται να επιλέξει το μέλλον που ο ίδιος επιθυμεί, όμως, η πολιτεία οφείλει να τον ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα για τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και για τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου στον οποίο επιλέγει να επενδύσει το μέλλον του.

   Τόσο οι μαθητές, όσο και οι φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν έγκαιρα και ρεαλιστικά τις πραγματικές πιθανότητες απορρόφησής τους σε κάθε επάγγελμα και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

   Ένας σύγχρονος επιστημονικός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι απαραίτητος ώστε να πολεμήσουμε την ανεργία και να δώσουμε επαγγελματικές προοπτικές στους νέους και στις νέες μας. 

   Ως προς τη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποδομής εισηγούμαστε:

   • Αξιολόγηση της χρήσης εργαστηρίων και ειδικών αιθουσών και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική χρήση τους
   • Επέκταση της δημιουργίας εργαστηρίων και ειδικών αιθουσών, όπου χρειάζεται, για αποτελεσματική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση και καινοτομία.
   • Αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, με τη λειτουργία σ’ αυτά χώρου ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης για τους μαθητές/τριες
   • Ενίσχυση και αναβάθμιση των βιβλιοθηκών των σχολείων και εισαγωγή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και υποστήριξης
   • Διευκόλυνση της διακίνησης και παραμονής των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία

   Εγκατάσταση στα δημόσια σχολεία συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

   Άξονας τέταρτος:

   Στήριξη και ενίσχυση κάθε εκπαιδευόμενου, με αναγνώριση της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενεργού πολιτότητας,

   Μέσα από εκπαίδευση ίσων ευκαιριών για αδύνατους και χαρισματικούς, καθώς και χάραξη πολιτικής για αλλόγλωσσους μαθητές και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

   Προτείνουμε την άμεση παρέμβαση για εξάλειψη σειράς στρεβλώσεων, που έχουν ήδη παρατηρηθεί, σε σχέση με τους αλλόγλωσσους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  Έγκαιρη εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, σε τάξεις υποδοχής και φοίτηση σε απογευματινά προγράμματα,  για να μπορούν όλοι οι μαθητές να επωφελούνται από την παραμονή τους στο σχολείο.

   Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο σε θέματα διαπολιτισμικότητας και στις διαδικασίες εποικοδομητικής ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στο σχολείο, όσο και εκπαίδευσης που δεν αφήνει κανένα μαθητή να «πάει χαμένος», είτε είναι μαθητής με υστέρηση είτε χαρισματικό ταλέντο.

   Ειδικότερα προτείνουμε:

   • Την άμεση κατάργηση του θεσμού του ακροατή στα σχολεία
   • Την ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ομαλή ένταξη των μαθητών στο σχολείο, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του  «Προγράμματος ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης».
   • Την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων αναλφαβητισμού για αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, αναδιοργάνωση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων αλφαβητισμού και ειδικής εκπαίδευσης, ανάπτυξη προγραμμάτων για διαφοροποίηση και ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών, κάθε επιπέδου και ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ειδικά θέματα που αναφέρονται στον μαθητικό πληθυσμό και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή.
   • Προτείνουμε, ακόμη, στήριξη και ενίσχυση του μαθητικού διαλόγου με ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και εξοικείωση των μαθητών στις δημοκρατικές διαδικασίες και την αναγνώριση και σεβασμό της ισότητας, προσώπων, φυλών και φύλων.
   • Εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης νεανικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς και παραβατικότητας

    Προτείνουμε  την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, επέκταση και ενίσχυση του μαθήματος αγωγής υγείας στα σχολεία, συνεργασία και ευαισθητοποίηση κοινωνικών ομάδων, καθώς και τη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, προληπτικών και κατασταλτικών, μέσα από:

    • Επανασχεδιασμό των κριτηρίων παραπομπής,των διαδικασιών και των προγραμμάτων  αντιμετώπισης, ούτως ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους.
    • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα κρίσης και διαχείρισης συγκρούσεων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Ομάδες Δράσης μέσα στη σχολική μονάδα.
    • Ενίσχυση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του «Ανοικτού Σχολείου» για μετατροπή των σχολικών χώρων, στις ώρες και μέρες μη λειτουργίας των σχολείων, σε κέντρα αθλητισμού και πολιτισμού.

    Αναθεώρηση των  Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

    Άξονας πέμπτος:

    Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε διεθνές Εκπαιδευτικό και Επιστημονικό Κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υψηλών προδιαγραφών. Μέσα από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τη συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα κύρους, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει φοιτητές από την Ευρώπη και από άλλες χώρες.

    Υποστηρίζουμε τη συνέχιση του διαλόγου από τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ολοκλήρωση και εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Νόμου Πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης ανωτάτης εκπαίδευσης.

    Η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχει ως γνώμονα την προαγωγή της παιδείας, της επιστήμης, της έρευνας και καινοτομίας, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, με σεβασμό της ακαδημαϊκής αυτονομίας και διασφάλιση υψηλής, ανταγωνιστικής  ποιότητας.

    Απαιτείται βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης μέσα από τη θεσμοθέτηση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών.

    Ειδικότερα εισηγούμαστε:

    1.      Χαρτογράφηση της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

    Η χαρτογράφηση της ιδιωτικής και δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο θα συμβάλει στην ορθολογιστική ανάπτυξή της και στην έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων. 

    Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αντιμετώπιση της υπερβολικής αύξησης αποφοίτων από κλάδους οι οποίοι οδηγούν σε ανεργία. 

    Στη βάση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης θα μπορούν να υπολογιστούν ρεαλιστικά οι προβλεπόμενες ανάγκες για αποφοίτους από κάθε κλάδο σπουδών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί μία σειρά δράσεων:

    -         Καταγραφή όλων των κλάδων σπουδών ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα.

    -         Στατιστική καταγραφή όλου του φοιτητικού πληθυσμού ανά φύλο, κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ηλικία και κλάδο.

    -         Καταγραφή των κλάδων σπουδών με βάση το βαθμό επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων τους.

    -         Μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης και εναρμονισμός με τις ανάγκες ανάπτυξης της κοινωνίας και της παραγωγικής διαδικασίας.

    -         Διασφάλιση της επιβίωσης και ανάπτυξης, με πρόσβαση σε κρατικά ερευνητικά κονδύλια, των επιστημονικών κλάδων που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την παραγωγή,  αλλά συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισμού, όπως Ανθρωπιστικές Σπουδές, Κοινωνικές Σπουδές και Σπουδές Επιστημών της Αγωγής.

    -         Ανάπτυξη νέων τομέων έρευνας και εκπαίδευσης καίριας σημασίας για την οικονομία όπως π.χ. η εξόρυξη, επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου.

    Άξονας πέμπτος (μέρος 2ο):

    2.  Μεγαλύτερη πρόσβαση των Πανεπιστημίων στην κοινωνία και αξιοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής γνώσης

    Για την ενδυνάμωση του  κοινωνικού ρόλου των Πανεπιστημίων προτείνουμε:

    -    Ενθάρρυνση συμμετοχής των ακαδημαϊκών σε κοινωνικά  ζητήματα και ενθάρρυνση προτάσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων της κοινωνίας

    -    Ενίσχυση της συμβολής των ακαδημαϊκών στο δημόσιο διάλογο και στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών 

    3.  Ορθολογιστική επανεπένδυση του δημοσίου χρήματος στην ανώτατη εκπαίδευση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας

    Η ορθολογιστική (οικονομικά, κοινωνικά και επιστημονικά) επανεπένδυση του δημοσίου χρήματος στην εκπαίδευση, στην πράξη ωφελεί την κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε:

    -        Επένδυση στην ανάπτυξη της βασικής, εφαρμοσμένης αλλά και βιομηχανικής έρευνας στις πανεπιστημιακές σχολές και τα ερευνητικά κέντρα με στόχο την επαγγελματική απορρόφηση ερευνητών και μείωση της ανεργίας μεταξύ των νεαρών επιστημόνων.

    -        Μακροπρόθεσμη στρατηγική αναπτυξιακής πολιτικής των δημοσίων πανεπιστημίων και ανάλογος οικονομικός προϋπολογισμός

    -        Προσανατολισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα ορθολογιστικό μοντέλο ανάπτυξης

    -        Αύξηση του αριθμού πλήρους και μερικής υποτροφίας για τους άριστους κάθε κλάδου σπουδών

    -        Αύξηση των ευκαιριών εργασίας φοιτητών από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εντός των πανεπιστημίων

    -        Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού του μεταδιδακτορικού συνεργάτη/ερευνητή/.

    -        Αύξηση των δαπανών για τη νεολαία για σκοπούς αρωγής

    σπουδών 

    Άξονας πέμπτος (Μέρος 3ο):

    4.      Αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιδρυμάτων

    ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και αύξηση αριθμού προγραμμάτων σπουδών σε ξένη γλώσσα

    Με στόχο την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, καθώς και ακαδημαϊκών και προγραμμάτων διεθνούς εμβέλειας, η Κύπρος μπορεί να αναπτυχθεί σε διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο και κέντρο ακαδημαϊκού τουρισμού.

    Προϋπόθεση είναι η αύξηση των προγραμμάτων σε ξένη γλώσσα και η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

    Το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, η υποδομή των πανεπιστημίων της και η ποιότητα των προγραμμάτων της μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά προς την κατεύθυνση αυτή.  Μέτρα για το σκοπό αυτό είναι:

    -        Εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια στην αγγλική γλώσσα, παράλληλα με τη λειτουργία προγραμμάτων στην ελληνική γλώσσα

    -        Αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών στα δημόσια πανεπιστήμια

    -        Ενίσχυση της προσφοράς προγραμμάτων εξ αποστάσεως και του ρόλου του Ανοικτού Πανεπιστημίου

    -        Προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών  και  ενίσχυση της  διαπανεπιστημιακής ερευνητικής συνεργασίας.

    -        Αξιοποίηση της τεχνολογίας για προσέλκυση φοιτητών με αναπηρίες και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

    5.      Διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

    Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η κατοχύρωση υποχρεωτικών διαδικασιών αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης των οργανισμών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης (κολλέγια και πανεπιστήμια),  καθώς και η κατοχύρωση αντικειμενικών διαδικασιών αξιολόγησης και πρόσληψης ακαδημαϊκού προσωπικού. Στην κατεύθυνση αυτή εισηγούμαστε:

    -        Εσωτερικές διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης της πανεπιστημιακής

    εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής

    -        Υποχρεωτική εξωτερική αξιολόγηση των πανεπιστημίων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

    -         Κατοχύρωση αντικειμενικών διαδικασιών αξιολόγησης και πρόσληψης ακαδημαϊκού προσωπικού στα πανεπιστήμια με κριτήριο την επιστημονική και ερευνητική επάρκεια, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης που διασφαλίζει η εργοδότησή τους.

    6.  Βελτίωση της διαδικασίας αναγνώρισης και αυτονόμησης Ιδρυμάτων, Σχολών και Προγραμμάτων Σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης από το κράτος

    -    Βελτίωση του τρόπου αναγνώρισης νεοσύστατων Ιδρυμάτων, Σχολών και Προγραμμάτων Σπουδών στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και αναθεώρηση του  Νόμου “Περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 1996 έως 2010”

    -    Αυστηρότητα στην εφαρμογή κριτηρίων πανεπιστημιακής αναγνώρισης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της ιδιωτικής εκπαίδευσης

    Παροχή κινήτρων στα κολλέγια για ανάπτυξη επαγγελματικών κλάδων σπουδών και μεταλυκειακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

    Ελπίδα και Προοπτική

    Μέρος από ένα σημαντικό ποιοτικό κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναμικού μας, οι νέοι επιστήμονες, εγκαταλείπουν την Κύπρο λόγω της κρίσης. Έχουμε ευθύνη να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία  προσφέροντας ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα και προοπτική στηριγμένες στις γερές βάσεις μίας σύγχρονης στρατηγικής για την ανάπτυξη της οικονομίας και μίας σύγχρονης και καινοτόμου πολιτικής για την εκπαίδευση.

    Ο ενεργειακός μας πλούτος και οι εξελίξεις γύρω από το φυσικό αέριο, βάζουν γερές βάσεις για να κερδίσουμε όλοι μαζί τη μεγάλη πρόκληση της ανάπτυξης και της νέας παιδείας.

    Οφείλουμε να συνδέσουμε τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα με τη διεθνή έρευνα και με τις ακαδημαϊκές κοινότητες των κορυφαίων πανεπιστημίων σε Ευρώπη και Αμερική.

    Να λειτουργήσουμε ως εκπαιδευτικό κέντρο όπου θα αποφοιτούν επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα σήμερα σε τομείς που έχουν σχέση με θέματα φυσικού αερίου, τεχνολογίας πετρελαίου και ενεργειακής εκμετάλλευσης.

    Γύρω μας, παρά τις δυσκολίες, δημιουργούνται ευκαιρίες. Ευθύνη μας είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να δώσουμε ελπίδα και προοπτική.  

    Με την εμπιστοσύνη των πολιτών, στις προσεχείς εκλογές ζητώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Μαζί με τις ομάδες ειδικών, ανά τομέα, θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το ολοκληρωμένο σχέδιο που έχουμε για την ανασυγκρότηση του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

    Τα προβλήματα λύνονται με τόλμη και αποφασιστικότητα

    Τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας λύνονται με τόλμη και αποφασιστικότητα. Με κοινή, συλλογική προσπάθεια. Όμως για να βγούμε νικητές από αυτή τη νέα οικονομική και κοινωνική μάχη που δίνουμε, χρειαζόμαστε στο πλευρό μας τη δύναμη των νέων. Το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους. Τις ιδέες και τη διαφορετικότητά τους.

    Ένα ειδικό Σύμφωνο για τη Νέα Γενιά δεσμεύει, μέσα από αναδιανομή κονδυλίων, μέχρι και το 1%, από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για πολιτικές που  αφορούν τους νέους. Αυτό προορίζεται κυρίως για τους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της νεανικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος «Εγγύησης για τη Νεολαία», με βάση και τις πρόσφατες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Για τον καλύτερο συντονισμό, τη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος μας καθώς και την άσκηση ουσιαστικού και συνεχούς συμβουλευτικού ρόλου για τα ζητήματα νεολαίας, προτίθεμαι να αναβαθμίσω τη σημερινή δομή του Οργανισμού Νεολαίας, που θα τεθεί υπό την πολιτική εποπτεία Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Νεολαίας.  

    Την ίδια ώρα, δέσμευση μου είναι η θεσμική αναβάθμιση και οικονομική στήριξη του Συμβουλίου Νεολαίας, έτσι που ο μη κυβερνητικός τομέας να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα και αυτόνομα τον πολύ σημαντικό του ρόλο.

    Η σχέση με τους νέους δεν πρέπει να αποτελέσει για άλλη μια φορά, το αντικείμενο μιας διαβούλευσης με ξύλινο λόγο. Αντίθετα, δεσμεύομαι να αλλάξουν πολλά.

    Πρέπει, και το γνωρίζω καλά, να αποκαταστήσουμε την χαμένη εμπιστοσύνη των νέων, των ανέργων πτυχιούχων μας, της ακαδημαϊκής αλλά και τεχνολογικής πρωτοπορίας που εκφράζουν.

    Αλλά και των μαθητών, των εφήβων που, μέσα από τη διαδικασία της σχολικής εμπειρίας, διαμορφώνουν το ταλέντο και τις ικανότητες που θα τους συντροφεύσουν στο υπόλοιπο της ζωής τους.

    Θέλοντας να τονίσω τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στη νεολαία μας εξαγγέλλω, επίσης, την άμεση καθιέρωση της παγκύπριας «Ημέρας Διαβούλευσης».

    Κατά τη μέρα αυτή, θα πραγματοποιούνται  δράσεις και εκδηλώσεις με συμμετοχή σχολείων, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών νεολαίας, κέντρων νεότητας και οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε όλη την επικράτεια της χώρας και στην οποία θα συζητούνται ζητήματα και προτεινόμενες πολιτικές που αφορούν τη νέα γενιά.

    Ιδιαίτερη σημασία αποδίδω και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει τόσο η ΠΟΦΕΝ, όσο και ΠΣΕΜ, προς αυτή την κατεύθυνση.   Παράλληλα, ο ανοικτός αυτός διάλογος, στον οποίο θα συμμετέχουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος, θα επεκτείνεται και στο διαδίκτυο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με όλους τους νέους μας, είτε βρίσκονται στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

    Πρώτη μου προτεραιότητα να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις

    Αγαπητοί μου νέοι και νέες,

    Ξέρω πως έχετε αγωνία για το μέλλον.  Νοιώθετε αβεβαιότητα και ανασφάλεια.  Αισθάνεστε να στενεύουν οι προοπτικές σας.

    Πάνω απ' όλα ζητάτε δουλειές.  Όμως δουλειές χωρίς επενδύσεις δεν θα ανοίξουν.  Αυτή είναι μια απλή αλήθεια.  Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις.  Έτσι θα κινηθεί η αγορά.  Έτσι θα βρουν δουλειές οι νέοι μας.  Αυτή είναι η πρώτη μου προτεραιότητα και σε αυτή θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις.

    Αν δεν ανοίξουμε δρόμους για τους νέους μας, η Κύπρος δεν έχει μέλλον.  Εσείς είστε η ελπίδα του τόπου μας.

    Μια ολοκληρωμένη πολιτική για την οικονομία, την παιδεία και τους νέους είναι προϋπόθεση για να ξεπεράσουμε την κρίση. Σήμερα οι νέοι έχουν ένα ιστορικό παράθυρο ευκαιρίας να αξιοποιηθούν στη πρώτη γραμμή, ώστε να ξαναβάλουμε γρήγορα τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και δημιουργίας.

    Ξέρω καλά πως τα πολιτικά θεωρητικά λόγια σας κουράζουν. Θέλετε κάτι περισσότερο. Απαιτείτε κάτι περισσότερο. Σας καλώ σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να κάνουμε πράξη την  αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.  Να εργαστούμε μαζί για ένα καλύτερο αύριο. Το δικό σας αύριο.