Ασφάλεια του Πολίτη

3η Θεματική "Ασφάλεια του Πολίτη"

Αναδιοργάνωση αστυνομίας


 • 1ος Στόχος:  Ανασχεδιασμός της οργάνωσης της Αστυνομίας ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική απέναντι στις ανάγκες της εποχής.
 • Αλλαγή στη διοικητική δομή και λειτουργία της Αστυνομίας.
 • Αποκέντρωση εξουσιών μέσω συγχώνευσης τμημάτων.
 • Το αρχηγείο της Αστυνομίας θα αποτελεί καθαρά επιτελικό και συντονιστικό όργανο. Οι Διευθύνσεις θα λειτουργούν ως επαρχιακό αρχηγείο και θα έχουν υπό την πλήρη ευθύνη τους την αστυνόμευση των περιφερειών.
 • Η ανακατανομή καθηκόντων των μελών της δύναμης, η απαλλαγή των αστυνομικών από μη αστυνομικής φύσεως εργασίες και η εφαρμογή της εναλλαξιμότητας σε ορισμένες υπηρεσίες.
 • Η ανάπτυξη διευθυντικών δεξιοτήτων των στελεχών της αστυνομίας και η αλλαγή του πλαισίου εκπαίδευσης και ανέλιξης στις διευθυντικές θέσεις.
 • Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των μελών της Αστυνομίας και την αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας.
 • Ο περιορισμός της «κρατοκεντρικής» αντίληψης που επικρατεί σήμερα με την συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού στη διαδικασία διορισμού, προαγωγών και μεταθέσεων στην Αστυνομία.
Αναδιοργάνωση αστυνομίας

2ος Στόχος: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη στην Αστυνομία και συμφιλίωση του αστυνομικού με τον πολίτη και την κοινωνία. Βασική προτεραιότητα η επίδειξη καμιάς ανοχής σε κρούσματα απειθαρχίας και η θεσμική θωράκιση της Αστυνομίας κατά της διαφθοράς.

Περιληπτικά όλη η παρουσίαση της τρίτης θεματικής με θέμα: "Ασφάλεια του Πολίτη και Μετανάστευση" μέσα από διαφάνειες 13/06/2012


Σύσταση και κατάλληλη στελέχωση Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

 • Επιμόρφωσης των αστυνομικών, με αντικείμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη, θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς και ψύχραιμης αντιμετώπισης των φαινομένων βίας.
 • Λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω της απλοποίησης διαδικασιών και βελτίωση της εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Η αξιοποίηση του διαδικτύου για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εγκληματικότητας.
 • Η σύσταση Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας για την ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη στη πρόληψη του εγκλήματος.
Πρόληψη του εγκλήματος

Στόχος η χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος.

 • Δημιουργία Κέντρου Ανεξάρτητης Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
 • Μελέτη των εξελίξεων του εγκλήματος και η παρέμβαση επί των κοινωνικών προβλημάτων, γενεσιουργών αιτιών που το προκαλούν.
 • Καθορισμός των προτύπων αντεκληματικής πολιτικής και προσδιορισμός των δράσεων πρόληψης. 


Αντιμετώπιση κοινού εγκλήματος
Στόχος: η ουσιαστική αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος και ειδικότερα των κλοπών, διαρρήξεων, ληστειών και καταστροφής ξένης περιουσίας.

Ανασχεδιασμός και η ενίσχυση της κοινοτικής αστυνόμευσης με:

 • συχνές περιπολίες σε κεντρικά σημεία των πόλεων και σε μικρές γειτονιές
 • συνεχή, διακριτική και προστατευτική παρουσία της Αστυνομίας κοντά στον πολίτη και
 • ποιοτική εξυπηρέτηση, πρόθυμη ανταπόκριση, έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια.
 • Συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας και υποβοήθηση του έργου του
 • Καθιέρωση δικτύων συνεργασίας της Αστυνομίας με τις Αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Χαρτογράφηση της συγκεκριμένης μορφής εγκλήματος και εντοπισμό περιοχών και μονάδων αυξημένου κινδύνου, για λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων.

Πάταξη οργανωμένου εγκλήματος
Στόχος: η εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν το οργανωμένο έγκλημα, προϋποθέτει την ενδυνάμωση του νομικού μας οπλοστασίου με την κατάλληλη νομική θωράκιση κατά του εγκλήματος και της διαφθοράς.

 • Παροχή κινήτρων σε όποιον δίδει πληροφορίες στις αρχές και διευκολύνει τη σύλληψη των
 • πρωταγωνιστών του οργανωμένου εγκλήματος,
 • Επίδειξη επιείκειας σε μεταμεληθέντες συμμετέχοντες σε εγκληματικές δράσεις εφόσον συνεργαστούν με τις διωκτικές αρχές.
 • Άνοιγμα λογαριασμών και άρση του τραπεζικού απορρήτου από τις ελεγκτικές αρχές για διερεύνηση φαινομένων διαφθοράς.
 • Παροχή προστασίας υπαλλήλων ή άλλων προσώπων που καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς
 • Άμεση προώθηση του νομοσχέδιου που αφορά τον περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Εξουσιών για τους υπό κάλυψη αστυνομικούς, που θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της Αστυνομία
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Οικονομικού Εγκλήματος.
Επιπλέον εισηγήσεις

Ναρκωτικά
Στόχος: Δίνουμε βάρος στη πρόληψη, θεραπεία και καταστολή της μάστιγας των ναρκωτικών. Πολιτική μας να κατευθύνουμε τους εξαρτημένους στη θεραπεία και όχι στη φυλακή και η ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής ένταξης.


•    Δημιουργία επαρχιακών κέντρων συμβουλευτικής καθοδήγησης προσιτά στους νέους, όπου θα μπορεί κάποιος χρήστης, γονιός ή φίλος να καταφύγει για βοήθεια.
•    Αύξηση του αριθμού θεραπευτικών κοινοτήτων για να είναι εύκολο σε κάθε νέο να συμμετέχει στα προγράμματα.
•    Συνεχής αξιολόγηση και αναβάθμιση των προγραμμάτων που προσφέρονται
•    Αναβάθμιση και οικονομική ενίσχυση της κλειστής θεραπευτικής κοινότητας της «Αγίας Σκέπης» για να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους νέους και με τρόπο που να μπορεί  να εξυπηρετεί και τα δύο φύλα.

Για την καταστολή της μάστιγας των ναρκωτικών απαραίτητη θεωρείται η
•    αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ αστυνομικών, τελωνειακών και δικαστικών αρχών για την καταπολέμηση της διακίνησης και η
•    ενίσχυση της ΥΚΑΝ με σύγχρονα μέσα και προσωπικό ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες στις τουριστικές περιοχές όπου παρατηρείται έξαρση στη διακίνηση.

Προστασία ανηλίκων
Στόχος: η ανάπτυξη προγραμμάτων προστασίας ανηλίκων τα οποία θα εφαρμόζουν νέες μεθόδους συμμετοχής της κοινωνίας και του νεαρού παραβάτη σε προγράμματα αυτοβοήθειας και κοινωνικοποίησης.

•    Σύσταση δικαστηρίου το οποίο θα είναι αρμόδιο να επιλαμβάνεται υποθέσεων που εμπλέκονται ανήλικοι.
•    Ανάπτυξη του θεσμού της αποκαταστατικής δικαιοσύνης δηλ. στην αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το θύμα από τον θύτη.
•    Σύσταση Συνηγόρου του Ανηλίκου.

Βία στην οικογένεια.
Συστηματική προσέγγιση του φαινομένου σε τρία επίπεδα:

•    την πρωτοβάθμια πρόληψη με στόχο τον περιορισμό των αιτιών που προκαλούν το πρόβλημα,
•    τη δευτεροβάθμια που σχετίζεται με την αποτελεσματική παρέμβαση της Πολιτείας κατά την διάρκεια της κακοποίησης, και
•    την τριτοβάθμια παρέμβαση που αφορά τις δομές υποστήριξης.

Σωφρονιστικό σύστημα

Στόχος: Εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού συστήματος ώστε θα στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη των πολιτών που εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά καθώς και στην πρόληψη της εγκληματικότητας.
•    Ανέγερση νέων φυλακών στα πρότυπα επιτυχημένων μοντέλων του εξωτερικού που θα βελτιώνουν την οργάνωση, λειτουργία και τις συνθήκες διαβίωσης.
•    Αναθεώρηση της σωφρονιστικής πολιτικής καταργώντας τους μηχανισμούς έκπτωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εξαθλίωσης του κρατουμένου.

Πυροσβεστική
Στόχος: η ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου και της θέσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώστε ο πολίτης να νιώθει ασφαλής στη καθημερινή του ζωή.

•    Την αυτονόμηση της από την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
•    Την ενοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης του τόπου στα πλαίσια ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού.
•    Τον εκσυγχρονισμό των μέσων πυρόσβεσης.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την ομιλία

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία εδώ