Μετανάστευση

3η Θεματική "Μετανάστευση"

Μια πτυχή του θέματος ασφάλειας αποτελεί και η μετανάστευση που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό ζήτημα, όχι μόνο στην Κύπρο.


Στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε, το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Κύπρο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, που θα βασίζονται στο σαφή διαχωρισμό μεταξύ των νομίμως εισερχομένων, διαμενόντων και εργαζομένων στην Κύπρο, είτε προέρχονται από ευρωπαϊκές είτε από τρίτες χώρες, και των παρανόμως εισελθόντων και ευρισκομένων στην Κύπρο.

Περιληπτικά όλη η παρουσίαση της τρίτης θεματικής με θέμα: "Ασφάλεια του Πολίτη και Μετανάστευση" μέσα από διαφάνειες 13/06/2012

Παράνομη μετανάστευση & Παραχώρηση πολιτικού ασύλου

Αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευση
1.    Πάταξη των κυκλωμάτων προώθησης παράνομων μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα και ενίσχυση του ελέγχου που πραγματοποιείται κατά μήκος της πράσινης γραμμής.
2.    Τροποποίηση της νομοθεσίας για την επιβολή παραδειγματικών ποινών και αποτρεπτικών μέτρων σε όσους απασχολούν παράνομους μετανάστες.
3.    Αναθεώρηση των κριτηρίων και αυστηρή εφαρμογή των διαδικασιών εισόδου φοιτητών από τρίτες χώρες.
4.    Επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις VISAS, αποτρέποντας έτσι την παράταση παραμονής των κατόχων θεωρήσεων τους, που αποτελεί βασική πηγή παράνομης μετανάστευσης.
5.    Ανάπτυξη συνεργασιών για εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες όπου δεν διαθέτουμε προξενεία και πρεσβείες.
6.    Ανάληψη κοινής διπλωματικής πρωτοβουλίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσης τους.  

Παραχώρηση πολιτικού ασύλου
1.    Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των αιτήσεων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.
2.    Αναθεώρηση της επιδοματικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία σήμερα λειτουργεί ως κίνητρο προσέλευσης και άλλων αιτητών ασύλου και αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων προβληματική
3.    Δημιουργία κατάλληλων κέντρων υποδοχής για διαμονή αιτητών ασύλου.
4.    Επίσπευση της λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής στη Μεννόγια και δημιουργία πρόσθετων χώρων προστασίας – φιλοξενίας παράνομων μεταναστών.

Νόμιμη μετανάστευση

Στόχος των προτάσεων μας είναι η ομαλή ένταξη των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο:


1.    Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης η οποία θα ερευνήσει και θα καταλήξει στον αριθμό των νόμιμων μεταναστών που «αντέχει» η Κυπριακή Δημοκρατία.
2.    Επανεξέταση των επαγγελμάτων που επιτρέπεται η απασχόληση μεταναστών από τρίτες χώρες.
3.    Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων εργασίας πολιτών από τρίτες ή και ευρωπαϊκές χώρες.
4.    Απόδοση μεγαλύτερης έμφασης σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωσης με τον πολιτισμό μας, στους νόμιμους μετανάστες.
5.    Αντιμετωπίζουμε τη «γκετοποίηση» γειτονιών κυρίως στο κεντρικό πυρήνα των πόλεων. 

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στον κύπριο πολίτη προϋποθέτει μια συγκροτημένη μεταναστευτική πολιτική που:


•    θα αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό πρόβλημα και δεν θα χωρίζει την κοινωνία σε στρατόπεδα
•    θα επιδεικνύει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στους νόμους του κράτους
•    πρωτοστατήσει με άλλες μεσογειακές χώρες στην προσπάθεια εξασφάλιση αυξημένης οικονομικής και υλικοτεχνικής βοήθειας από της ΕΕ στη βάση της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης

Παρακολουθήστε ολόκληρη την ομιλία

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία εδώ