Βασικοί άξονες πολιτικής για το φυσικό αέριο

Ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας για την Κύπρο

Το ζήτημα της αξιοποίησης των ενεργειακών μας πόρων, είναι ζήτημα υψίστης εθνικής σημασίας για την Κύπρο. Έχει να κάνει με τη δυνατότητά μας να εξέλθουμε το συντομότερο δυνατό από την οικονομική κρίση αλλά και να διασφαλίσουμε ένα μέλλον ελπίδας για τα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές. Επιπρόσθετα αναβαθμίζει αποφασιστικά τη γεωπολιτική σημασία της πατρίδας μας, ενισχύει τη διαπραγματευτική της θέση κι επιτρέπει τη σύναψη νέων στρατηγικών συμμαχιών.

Η αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου πρέπει να είναι προϊόν μιας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής που θα στοχεύει στη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των οικονομικών και ενεργειακών συμφερόντων της Κύπρου. Η χώρα μας πρέπει να μετατραπεί σε Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο.

Πρόταση με ξεκάθαρες προτεραιότητες

Κορυφαία προϋπόθεση είναι η διαφάνεια σε όλα τα στάδια, από την αδειοδότηση μέχρι και τη διαχείριση των εσόδων. Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί η αναγκαία πολιτική και κοινωνική συναίνεση. Θέλουμε να γίνουμε η Νορβηγία και όχι η Νιγηρία, της Ευρώπης.

Ο Νίκος Αναστασιάδης, στηριζόμενος σε μελέτες ομάδας κορυφαίων ειδικών, με τους οποίους είχε μακρές διαβουλεύσεις, έχει ήδη καταρτίσει συγκεκριμένη πρόταση με ξεκάθαρες προτεραιότητες. Εάν ο λαός τον τιμήσει με την ψήφο του, θα είναι έτοιμος από την πρώτη κιόλας μέρα να αναλάβει δράση στον τομέα αυτό.

Συγκεκριμένα:

 • Τα έργα υποδομών αποτελούν την ουσιαστικότερη ελπίδα σύντομης ανάκαμψης της οικονομίας. Η κατασκευή τερματικού υγροποίησης αποτελεί την κεντρική υποδομή της όλης στρατηγικής μας. Πρόκειται για έργο της τάξεως των 8-12 δισεκατομμυρίων ευρώ (αναλόγως μεγέθους) και αναμένεται να δημιουργήσει πέραν των 5.000 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού από το τεμάχιο ‘Αφροδίτη’ (και από τα άλλα τεμάχια) προς το τερματικό υγροποίησης είναι η πιο συμφέρουσα λύση.
 • Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες για τις αναγκαίες υποδομές στα λιμάνια μας και η κατοχύρωση συμμετοχής Κυπρίων εργατών και επιστημόνων στο μέγιστο βαθμό στα έργα υποδομής.
 • Πέραν των υποδομών, πρέπει να προχωρήσει τάχιστα η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Υδρογονανθράκων και των φορέων που θα ασχολούνται με τον καθορισμό, υιοθέτηση και διαχείριση της Ενεργειακής Πολιτικής.
 • Μέρος της πολιτικής αυτής είναι και η έγκαιρη αλλαγή του μίγματος καυσίμων στις μεταφορές, στο βιομηχανικό και οικιακό τομέα στην Κύπρο ώστε να διασφαλισθεί η εγχώρια μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια, με το μικρότερο κόστος και την προστασία του περιβάλλοντος. Μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει την κυπριακή οικονομία ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αλλά και την Κύπρο ιδιαίτερα ελκυστικό χώρο ξένων επενδύσεων.
 • Κλειδί στην όλη προσπάθεια είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την πλήρη αξιοποίηση του υποθαλάσσιου φυσικού μας πλούτου μέσα από στρατηγικές συνεργασιών με το Ισραήλ, την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Η υπόθεση των ενεργειακών κοιτασμάτων, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τον τόπο και τις μελλοντικές γενιές. Γι’ αυτό και δεν προσφέρεται ούτε για ανέφικτες, γρήγορες λύσεις, που οδηγούν σε όσο – όσο ξεπούλημα του φυσικού μας πλούτου, ούτε για εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων που δε συνάδουν με τις στρατηγικές επιδιώξεις και τα ζωτικά συμφέροντα της Κύπρου. Ο φυσικός μας πλούτος πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει.

Στόχοι


 1. Να θωρακίζει πολιτικά την Κυπριακή Δημοκρατία και να δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για την πλήρη αξιοποίηση του υποθαλάσσιου φυσικού μας πλούτου. Κλειδί αποτελεί η άμεση καλλιέργεια στρατηγικών συνεργασιών με το Ισραήλ και την Ελλάδα.
 2. Να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο.
 3. Να συμβάλλει στην σύντομη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προοπτικών αξιοποίησης του ανθρωπίνου μας δυναμικού.
 4. Να διασφαλίζει ότι τα πολλαπλά οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά, γεωστρατηγικά) θα συνεχίσουν να υφίστανται ακόμα και μετά την εξάντληση των αποθεμάτων.
 5. Να ενδυναμώνει τα θεμέλια της κυπριακής οικονομίας χωρίς να δημιουργεί στρεβλώσεις.
 6. Να συμβάλει στην αλλαγή του μίγματος καυσίμων στις μεταφορές, στο βιομηχανικό και οικιακό τομέα ώστε να διασφαλίζει την εγχώρια μακροπρόθεσμη ενεργειακή επάρκεια, με το μικρότερο κόστος και την σημαντικότερη βελτίωση του περιβάλλοντος.
 7. Να προστατεύει το περιβάλλον και να δημιουργεί προϋποθέσεις μιας βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
Αρχές / αξίες που θα διέπουν την υλοποίηση στόχων
 1. Διαφάνεια, σε όλα τα στάδια της αξιοποίησης του φυσικού μας πλούτου (από την αδειοδότηση μέχρι και την διαχείριση των εσόδων), έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία κοινωνική συναίνεση / εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη διαχείριση. Να γίνουμε η Νορβηγία και όχι η Νιγηρία, της ΝΑ Ευρώπης.
 2. Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρξει και η αναγκαία πίεση για ορθολογιστική και χρηστή αξιοποίηση των κοιτασμάτων από θεσμούς και φορείς.
 3. Σοβαρότητα και ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Αποφυγή υιοθέτησης αποσπασματικών και ελλιπών αντιλήψεων / προσεγγίσεων.
 4. Επιστημονικός ορθολογισμός και αξιοποίηση της τεχνολογικής και τεχνοοικονομικής γνώσης και εμπειρίας.
 5. Πολιτική συναίνεση στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο φυσικός μας πλούτος πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει.
 6. Υιοθέτηση αναγκαίων νομοθεσιών / μηχανισμών / διαδικασιών / θεσμών και η διασφάλιση της τήρησης τους.
Προτεραιότητες

 • Υποδομές. Τα έργα υποδομών για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων δίδουν την ουσιαστικότερη ελπίδα σύντομης ανάκαμψης για σοβαρούς κλάδους της Κυπριακής οικονομίας και θα δώσουν τεράστια ώθηση στην εγχώρια οικονομία. Μόνο το τερματικό υγροποίησης είναι ένα έργο της τάξεως των 8-12 δισεκατομμυρίων ευρώ (αναλόγως μεγέθους) και αναμένεται να δημιουργήσει πέραν των 5,000 θέσεων εργασίας. Η δε έγκαιρη αποπεράτωση των έργων υποδομής, θα μας επιτρέψει να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη από την εξόρυξη και διάθεση του φυσικού αερίου στις αγορές το συντομότερο δυνατό.
 • Η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού από το ‘Αφροδίτη’ (και από άλλα τεμάχια) προς τερματικό υγροποίησης είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Η κατασκευή, λοιπόν, τερματικού υγροποίησης θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική υποδομή στο πρόγραμμα αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων από την Κυπριακή ΑΟΖ και ενίσχυσης του στρατηγικού της ρόλου.
 • Επιβεβαιωτική διάτρηση & πιστοποίηση κοιτάσματος.
 • Ολοκλήρωση των μελετών ανάπτυξης και παραγωγής και επιτάχυνση της τελικής συμφωνίας με τη Noble για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για μεταφορά του φυσικού αερίου από το ερευνητικό τεμάχιο Αφροδίτη στο Τερματικό.
 • Άμεση απόφαση για εκπόνηση μελέτης για τις αναγκαίες υποδομές σε λιμάνια.
 • Κατοχύρωση συμμετοχής Κυπρίων εργατών και επιστημόνων στο μέγιστο βαθμό χωρίς τούτο να συγκρούεται με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κύπρου και το Κοινοτικό κεκτημένο.
 • Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Υδρογονανθράκων.
 • Καταγραφή φορέων / επιτροπών / σωμάτων (και σύσταση όπου κριθεί αναγκαίο) που θα ασχολούνται με τον καθορισμό, υιοθέτηση και διαχείριση της Ενεργειακής Πολιτικής.
 • Αναζήτηση εξειδικευμένων στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων , κυπρίων της διασποράς με σκοπό την αξιοποίηση τους στην Κύπρο.

Αναλογικός  διαμοιρασμός του κοιτάσματος με το Ισραήλ, σύμφωνα με την συμφωνία συνεκμετάλλευσης.