Άμυνα

Ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η Κύπρος, συνεχίζει σήμερα να αντιμετωπίζει μια μόνιμη και σταθερή απειλή προερχόμενη από τα στρατεύματα κατοχής αλλά και την ίδια την Τουρκία η οποία αμφισβητεί  τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Μέσα σ αυτό το δυσμενές περιβάλλον ασφάλειας, δεν έχουμε άλλην επιλογή από του να ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, πάντοτε βέβαια μέσα στις δυνατότητες αντοχής της οικονομίας.  Ως ο σημαντικότερος παράγων ισχύος του Κράτους, πιστεύουμε ότι η ισχυρή άμυνα θα συμβάλει θετικά στις διαδικασίες των συνομιλιών για εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος η οποία να διασφαλίζει την επιβίωση  του Ελληνισμού της Κύπρου στη γη των προγόνων του.

H Αμυντική Στρατηγική που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη θα κινηθεί σε τρείς άξονες.

Πρώτος άξονας, η διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας στα ελεύθερα εδάφη.

Δεύτερος άξονας, η προστασία και υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη.

Τρίτος άξονας, η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής διπλωματίας.

Πρώτος άξονας

Σ’ ό,τι αφορά στον πρώτο  άξονα,  η διατήρηση της ασφάλειας και ειρήνης στα ελεύθερα εδάφη θα συνεχίσει να επιτυγχάνεται μέσω συνθηκών αποτροπής που θα δημιουργεί μια ισχυρή Εθνική Φρουρά, στα πλαίσια πάντοτε της συνεργασίας με την Ελλάδα αλλά και με άλλες φιλικές χώρες. Απαιτείται πλήρης εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση της ΕΦ, με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού ημιεπαγγελματικού στρατού, με 14μηνη θητεία. Στόχος είναι να ενισχυθεί το αξιόμαχο της Ε.Φ. Η καθιέρωση της 14μηνης θητείας  θα ακολουθήσει την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, στα πλαίσια του οποίου θα προσληφθεί ο αναγκαίος αριθμός επαγγελματιών οπλιτών, έτσι ώστε, όχι μόνο να μην υποβαθμισθεί η μαχητική της ικανότητα αλλά αντίθετα  να αναβαθμισθεί.

Θεωρούμε τα στελέχη της ΕΦ ως το σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος της δύναμης και γι αυτό η κυβέρνησή μας θα θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα που απασχολούν το μόνιμο προσωπικό (κρίσεις, αφυπηρετήσεις, προαγωγές κλπ). Όσον αφορά στους Εθνοφρουρούς, θα εξεταστεί η εισαγωγή προγραμμάτων ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους εντός του στρατοπέδου με την παροχή δυνατότητας παρακολούθησης μαθημάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.

Δεύτερος άξονας

Αναφορικά με το δεύτερο άξονα, η νέα κυβέρνηση, πέραν της ενίσχυσης της ΕΦ με τα κατάλληλα μέσα και της ενίσχυσης του Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου-Ελλάδος, θα επιδιώξει τη  στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, όχι μόνον σε ζητήματα εκμετάλλευσης των κοινών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και δημιουργίας κοινών υποδομών, αλλά και σε συμφωνίες αναφορικά με την από κοινού υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες.

Τρίτος άξονας

Για τον τρίτο άξονα, λαμβάνοντας υπόψη τον ξεχωριστό ρόλο που παίζει η  στρατιωτική διπλωματία  στην εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων, θα επιδιώξουμε:

  • Την ενίσχυση των δεσμών της Κύπρου με την ΕΕ, μέσα από την ισότιμη  συμμετοχή της στις δομές και τα όργανα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), κάτι που προϋποθέτει την ένταξη της Κύπρου στο «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη». Παράλληλα, θα καταβληθεί προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων με το ΝΑΤΟ και ένταξης σ’αυτό, εφ’όσον η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων συναινεί.
  • Τη συμμετοχή της Κύπρου, έστω και συμβολικά, στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και της ΕΕ  καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των  σχέσεων σε ζητήματα τεχνικοοικονομικής συνεργασίας στον αμυντικό τομέα με  άλλες φιλικές χώρες.

Στα πλαίσια των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, θα επιδιωχθεί η δημιουργία -μετά τη λύση- μιας μικτής επαγγελματικής δύναμης αποτελούμενης από Ε/Κ και Τ/Κ σε αναλογία πληθυσμού, η οποία θα έχει ως αποστολή, να διασφαλίζει την Κύπρο από τις ασύμμετρες  απειλές, να προστατεύει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,  να συμμετέχει στη Κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και να εκπληρώνει τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει η Κύπρος ( έρευνα-διάσωση, προστασία του FIR, κλπ).