Πολιτισμός

Πολιτισμός, ο ίδιος ο εαυτός μας

Πλαίσιο θέσεων Νίκου Αναστασιάδη, υποψηφίου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τον Πολιτισμό

Η ανώτερη μορφή δημιουργίας για ένα λαό είναι τα έργα του Πολιτισμού. Με τα έργα πολιτισμού κερδίζουν τα έθνη, οι λαοί και τα άτομα την αιωνιότητα. Τα υψηλά έργα πνευματικής δημιουργίας στους τομείς των Τεχνών των Γραμμάτων και των Επιστημών διασώζουν την ψυχή και το πνεύμα του λαού, τις αξίες και πεποιθήσεις μας, την αντίληψή μας για τη ζωή και τον άνθρωπο, τα αισθητικά μας πρότυπα. Νοηματοδοτούν τη ζωή μας και τον κόσμο. Μέσα σ’αυτά τα έργα ζει το πνεύμα του λαού, ως πνευματικού συνόλου, αλλά και το πνεύμα του δημιουργού, ως εκφραστή του λαού του και του ίδιου του εαυτού του. Εν τέλει ο Πολιτισμός είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενός λαού, είναι ο ίδιος ο εαυτός μας.

Η Τέχνη είναι αξία και όχι μέσον

Παράλληλα η πολιτιστική παιδεία και δραστηριότητα δεν είναι μόνον ανάχωμα και προμαχώνας εθνικής επιβίωσης του Ελληνισμού αλλά και μέσον διεθνούς συνεννόησης  και καθοριστικός δείκτης της ποιότητας ζωής σε μια κοινωνία με διευρυμένους ορίζοντες και υψηλές απαιτήσεις.

Γι’αυτό ζητούμενο των καιρών για μας είναι η κατάκτηση της Πολιτιστικής δημοκρατίας με την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή και πολιτιστική κίνηση.

Θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι για μας η πολιτιστική δημιουργία και η Τέχνη είναι αξία και όχι μέσον. Η ξεπερασμένη και ολοκληρωτική αντίληψη περί στρατευμένης Τέχνης που υποτάσσεται και υπηρετεί πολιτικές ιδεολογίες και πολιτικά κόμματα είναι εντελώς ξένη με τη δική μας ευρεία, ελεύθερη αντίληψη των πραγμάτων.

Συγκροτημένη πολιτική για τον Πολιτισμό (στόχοι)

Αυτό που λείπει από την Κύπρο είναι μια συγκροτημένη πολιτική για τον Πολιτισμό. Μια πολιτική που θα έχει αρχή, μέση και τέλος, θα έχει σκοπό .  Αυτός είναι και ο πρώτος στόχος  μας. Χρειάζεται μια κεντρική κατεύθυνση, κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι και όχι απλώς και μόνον  να διαθέτουμε κάποια πενιχρά κονδύλια για επιχορηγήσεις. Η αντίληψη μας για το ρόλο και την αποστολή του Πολιτισμού αλλά και η θέση της Κύπρου στο σύγχρονο κόσμο καθορίζουν και τους στόχους μας που είναι:

 

-Η καλλιέργεια και προβολή του πολιτισμού μας, της Γλώσσας και της Παράδοσης μας ως μέτρο άμυνας και εθνικής επιβίωσης του Ελληνισμού στη γη των πατέρων του.

-Η διεξαγωγή από κοινού με την Ελλάδα αγώνα για τη διατήρηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ενότητας του Ελληνισμού στην Ε.Ε.

-Η καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας μας ως Ελλήνων, ως Ευρωπαίων και ως πολιτών του Κόσμου.

-Η αρμονική σύζευξη και διατήρηση της ιδιοπροσωπίας μας ως Ελλήνων και της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

-Η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των ζωντανών στοιχείων του πολιτιστικού παρελθόντος μας από την αρχαία, βυζαντινή και νεότερη εποχή.

- Η ενθάρρυνση και προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας και η ανάδειξη και προβολή των ανθρώπων του πολιτισμού.

-Η στήριξη των ανθρώπων και των φορέων του πολιτισμού.

 

Για να πετύχουμε τους πιο πάνω στόχους εισηγούμαστε:

 

  1. Δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού
  2. Σύσταση μόνιμων Συμβουλευτικών Σωμάτων κατά τομείς πολιτισμού.
  3. Αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων της Πολιτιστικής Διπλωματίας για προώθηση των δικαίων και συμφερόντων της πατρίδας μας.
  4. Ενίσχυση της πολιτισμικής παιδείας με την ανάδειξη των σχολείων ως Κέντρων Πολιτισμού και την σύνδεση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της εκπαίδευσης.
  5. Αξιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς για τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος.
  6. Ενίσχυση της πολιτιστικής μας υποδομής με :

 

-Ανέγερση σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου.

-Ανέγερση Κρατικής Βιβλιοθήκης.

-Αξιοποίηση των αναπόδραστων δεδομένων που δημιουργήθηκαν με τα υφιστάμενα σχέδια για το λεγόμενο Μέγαρο Πολιτισμού.

-Εξέταση και μελέτη του ενδεχομένου δημιουργίας Ιδρύματος Ναυτικού Πολιτισμού σε παραλιακή περιοχή.