Προσφυγική Πολιτική

Έμπρακτη στήριξη του προσφυγικού κόσμου

Πλαίσιο θέσεων Νίκου Αναστασιάδη, υποψηφίου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την Προσφυγική Πολιτική

 

Η πραγματική δικαίωση των προσφύγων θα προέλθει μόνο μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Για την περίοδο, ωστόσο, μέχρι τη λύση θα πρέπει να διασφαλίσουμε την έμπρακτη στήριξη του προσφυγικού κόσμου. Μεταξύ άλλων και εφόσον τα δημόσια οικονομικά το επιτρέπουν, εκεί και όπου χρειάζεται, θα εφαρμόσουμε μέτρα ανακούφισης των προσφύγων.

 

  • Νέο στεγαστικό σχέδιο σε υφιστάμενα οικόπεδα ή σε υφιστάμενες οικοδομές, με παραχώρηση δωρεάν συντελεστή δόμησης αντί προσφυγικού οικοπέδου.
  • Ενίσχυση της πολιτικής τιτλοποίησης προσφυγικών κατοικιών.
  • Σχέδιο αποκατάστασης της αδικίας σε πρόσφυγες που δεν έτυχαν στήριξης ή έτυχαν ελάχιστης βοήθειας.
  • Ενίσχυση της φερεγγυότητας των προσφύγων και παθόντων.
  • Βελτίωση των προγραμμάτων επιδιόρθωσης προβληματικών κατοικιών.
  • Αναδιάρθρωση των θεσμών διαχείρισης της προσφυγικής πολιτικής με τρόπο ώστε να παταχθούνστρεβλώσεις, αδικίες και γραφειοκρατία.
Εγκλωβισμένοι

 

Για τους εγκλωβισμένους:

  • Ενίσχυση της μέριμνας και φροντίδας αλλά και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Προώθηση της απασχόλησης των νέων με σκοπό την παραμονή τους στις πατρογονικές τους εστίες.
  • Παροχή στεγαστικής βοήθειας σε νέα ζευγάρια.